Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

06 Jan 2017

Cuirfear tús le téarma nua ranganna Gaeilge i gColáiste Chaitríona do gach leibhéal d’fhoghlaimeoir Dé Céadaoin 18 Eanáir ar 7pm. Bíonn bunranganna íochtair agus uachtair, meánranganna íochtair agus uachtair agus ardrang ann agus bíonn siad ar siúl i Sruth na Gaeilge ag Coláiste Chaitríona ar Bhóthar an Chlochair. Bíonn tóir mhór ar na ranganna agus bíonn an bhéim ar an Ghaeilge labhartha le cuidiú leis na foghlaimeoirí líofacht a bhaint amach. Mairfidh an téarma go dtí Dé Céadaoin 12 Aibreán agus beidh costas £30 do 12 seachtain nó £15 do dhaoine gan tuarastal.

Tá Cairde Teo ag tabhairt deise do dhaoine a bhfuil spéis acu sa teanga freastal ar dhianchúrsa Gaeilge Dé Sathairn 21 Eanáir sa Pháirc Lúthchleasa in Ard Mhacha. Beidh rang ann do thosaitheoirí, d’fheabhsaitheoirí agus d’fhoghlaimeoirí ardranga. Bíonn na cúrsaí seo, a eagraítear i gcomhar le Coiste Cultúir CLG Ard Mhacha, bíonn siad ar siúl ó 10am go 4pm agus bíonn costas £10 orthu. Beidh na dianchúrsaí ar siúl go ráithiúil agus tá cuid de pheileadóirí agus d’iománaithe sinsear Ard Mhacha ag tacú leo. Chomh maith leis na dianchúrsaí ar 21 Eanáir, beidh seó bóthair speicialta á eagrú ag Conradh na Gaeilge le béim a leagan ar ról na Gaeilge san oidhreacht chomhroinnte atá ar an taobh seo den tír. Mar chuid den seó bóthair, beidh taispeántas ar an teanga, beidh caint le Réamonn Ó Ciaráin ar thionchar na Gaeilge ar an Bhéarla agus beidh cur i láthair le Seán Ó Maoilsté ar fhorbairtí in earnáil na Gaeilge in Ard Mhacha le blianta beaga anuas.

Agus bliain úr linn, tá Cairde Teo ag iarraidh muintir Ard Mhacha a spreagadh teanga dhúchais an cheantair a fhoghlaim. Mura bhfuil eolas ar bith agat ar an teanga, má tá cúpla focal agat nó má tá tú ar thairseach na líofachta, bígí páirteach sna ranganna nó sna ciorcail chomhrá in Ard Mhacha féin, ar an Chéide ná i mbaile Mhuineacháin. Le tuilleadh eolais a fháil ar ranganna Gaeilge ná ar an earnáil Gaelscolaíochta atá ag dul ó neart go neart, cuir scéala chuig Seán ar 028 3751 5229 nó ag sean@cairdeteo.com.