Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

30 Jan 2017

Tá tús sláintiúil curtha ag rannpháirtithe an ghrúpa Siúil leis an bhliain go dtí seo le siúlóidí ar na mallaibh sna Beanna Boirche agus i gContae Liatroma. Dhreap scaifte maith Gaeilgeoirí Sliabh Crúb taobh amuigh de Dhroim Bearach i gContae an Dúin níos luaithe i mí Eanáir. Cé nach raibh an aimsir thar moladh beirte agus gan mórán le feiceáil mar gheall ar an cheo, bhain na rannpháirtithe sult as lá maith sláintiúil agus as an deis a gcuid Gaeilge a chleachtadh. Tá foinse an Lagáin lonnaithe ar Shliabh Crúb agus deirtear gurb ann ar cuireadh dá rí déag. Dála Shliabh Fuait in Ard Mhacha, tá baint ag an tsliabh le seanthraidisiún Dhomhnach na bhFraochán agus dreapann muintir na háite Sliabh Crúb ar an chéad Domhnach de mhí Lúnasa, ag tabhairt cloch leo le cur ag barr na sléibhe le cur le carn uaighe don dá rí déag. Chuaigh an grúpa fosta ag siúl ag Carraig an Iolair i gcontae Liatroma, mórcharraig suntasach a sheasann os cionn Ghleann Éada i ndeas don Chluainín. Tá Carraig an Iolair suite thíos faoi Throsc Mór, arb é an binn is airde i gcontae Liatroma agus i gcontae Shligigh.

Beidh an chéad siúlóid eile ag an ghrúpa ar Shliabh Feá i gCairlinn, Contae Lú Dé Sathairn 21 Feabhra. Cuirfear tús leis an tsiúlóid ar 11am ag an charrchlós in aice leis an oifig turasóireachta sa bhaile. Is í Sliabh Feá an bhinn is airde i gContae Lú agus is ann ar tharla an sága iomráiteach Táin Bó Cúailnge nuair a throid Cú Chulainn in éadan arm na Banríona Médb le seilbh a choinneáil ar an tarbh donn. Má tá suim agat páirt a ghlacadh sa tsiúlóid ar Shliabh Feá nó más mian leat eolas ar shiúlóidí amach anseo, déan teagmháil le sean@cairdeteo.com nó 028 3751 5229. Slí éifeachtach í an grúpa cnocadóireachta le tú féin a choinneáil aclaí agus le feabhas a chur ar do chuid Gaeilge ag an am céanna. Tá fáilte roimh chách, idir Ghaeilgeoirí líofa agus fhoghlaimeoirí araon.