Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

20 Feb 2017
Fógraíodh na buaiteoirí i gcomórtas Ghlór na nGael 2016 ar na maillibh agus tá CAIRDE Teo  i measc na ngrúpaí a bhfuil ardghradam le bronnadh orthu ag an cheannneagraíocht Ghaeilge.
Bronnfar gradam ar CAIRDE Teo don dara áit sa rannóg do cheantar le daonra idir 4,000 agus 20,000onóir nach beag ann féin é ach gheobhaidh siad seic ar €3000 lena chois.  Aitheantas atá i ngradaim Ghlór na nGael ar obair dheonach atá ar siúl i measc an phobail chun cur le seirbhísí Gaeilge agus athbheochán na teanga.  Is éacht iontach é go bhfuil Cairde Teo i measc na ngrúpaí sin atá anois aitheanta ag Glór na nGael ar na forais deonacha is rathúla sa tír.
 
“Ba léir agus moltóireacht an chomórtais ar siúl go bhfuil an earnáil dheonach Gaeilge ag dul ó neart go neart agus go bhfuil na coistí deoanacha ag baint éachta amach dá bpobail féin” a dúirt Nóra Welby, Baininsteoir na gComórtas le Glór na nGael.
 
Bronnfaidh Uachtarán na hÉireann Micheál D. Ó hUiginn duais agus seic €3000 ar Cairde Teo ag searmanas a bheidh ar siúl ar an Satharn 22 Aibreán in Óstán Carton House, Maigh Nuad.  Tá liosta iomlán duiseanna ar shuíomh idirlín Ghlór na nGael, www.glornangael.ie