Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

02 Mar 2017

Tá an fhéile bhliantúil Gaeilge, Seachtain na Gaeilge, faoi lánseoil ar fud na hÉireann agus ar fud an domhain agus tá go leor imeachtaí a dtig le Gaeil Ard Mhacha bheith ag súil leo sna seachtainí beaga amach romhainn. Beidh grúpa cnocadóireachta Ard Mhacha, Siúil, ag eagrú siúlóide speisialta Dé Sathairn 4 Márta le tús a chur leis an cheiliúradh agus beidh muid ag bualadh le Pobal an Ghleanna ó Thír Eoghain Theas le tabhairt faoi shiúlóid threoraithe a fhad le Cathaoir agus le Tobar Phádraig taobh amuidh d’Eochair. Cuirfear tús leis an tsiúlóid ar 1pm ag Ionad Pobail Ghleann an Chlochair ar an bhóthar idir Eochair agus Achadh na Cloiche.

Ar an Mháirt 7 Márta, beidh an grúpa Comhrá & Craic ag eagrú ceiliúrtha speisialta do Sheachtain na Gaeilge agus beidh béile speisialta acu ag caifé agus bialann Embers ar 6pm. Táthar ag dréim le scaifte maith le freastal ar chaint shuimiúil Dé Céadaoin 8 Márta, nuair a labharfas Gerry Oates ar logainmneacha Ard Mhacha ar 7.15pm i gColáiste Chaitríona. Beidh tráth na gceist Gaeilge á réachtáil ag Comhairle Uladh den CLG sa Pháirc Lúthchleasa in Ard Mhacha Dé hAoine 10 Márta ar 7.30pm.

Beidh lá speisialta Gaelach in Ard Mhacha Dé Sathairn 11 Márta. Beidh picnic teaghlaigh ar siúl ag an Réalt-Pháirc atá lonnaithe i dtaillte Réadlann Ard Mhacha. Iarrtar ar theaghlaigh bualadh le chéile ar 12.30pm ag an charrchlós ag Pláinéadlann Ard Mhacha. I gcás drochaimsire, beidh an picnic ar siúl sa Phláinéadlann féin agus rachaidh muid isteach sa pháirc ina dhiaidh má ligeann an aimsir dúinn. Beidh an t-aifreann seachtainiúil Gaeilge ar siúl i gColáiste Phádraig ar 5.30pm. An oíche chéanna, beidh an t-amhránaí clúiteach as Béal Feirste, mar atá Gráinne Holland, i mbun ceolchoirme ag Amharclann Phlás an Mhargaidh ar 8.00pm agus tá ticéid ar fáil le ceannacht ón amharclann féin nó ó shuíomh idirlín na hamharclainne.

Tá Cairde Teo ag eagrú seisiún speisialta scéalaíochta i Leabharlann Ard Mhacha ar 3.15pm Dé Máirt 14 Márta do pháistí óga ó Ghaelscoileanna áitiúla. Ar 6.30pm, tá Coiste Cultúir CLG Ard Mhacha ag tabhairt cuiridh d’ionadaithe ó chlubanna an chontae teacht chuig an Pháirc Lúthchleasa agus físeán a thaifeadadh le hAmhrán na bhFiann a theagasc agus a chur chun cinn sa CLG. Níos faide anonn ar an oíche chéanna, beidh cóisir agus seisiún ceoil speisialta ann sa Northern Bar ó 9.30pm nuair a bheas Ciorcal Comhrá Ard Mhacha ag ceiliúradh Sheachtain na Gaeilge. Ar an Chéadaoin 15 Márta, beidh an club óige seachtainiúil, Cumann Óige Ard Mhacha, ag dul ar thuras speisialta chuig páirc trampailín JumpBox i nDroichead na Banna. Beidh craoladh beo den chlár Blas, a dhéanann BBC Raidió Uladh, ó na ranganna Gaeilge ag Coláiste Chaitríona an oíche chéanna ó 7pm.

Ar Lá Fhéile Pádraig féin ar an Aoine 17 Márta, beidh seirbhísí creidimh i nGaeilge sa dá ardeaglais in Ard Mhacha. Ar 9am, beidh aifreann Gaeilge ar siúl san ardeaglais Chaitliceach agus beidh seirbhís Eochairiste ar 10am in ardeaglais Eaglais na hÉireann. Beidh Gaeil Ard Mhacha theas ag ceiliúradh Sheachtain na Gaeilge fosta agus beidh lá spraoi teaghlaigh i dTí Chulainn Dé Sathairn 18 Márta. Ag tosú le ranganna Gaeilge do gach leibhéal, beidh imeachtaí eile ar siúl i rith an lae mar dhrámaíocht, ceol, scéalaíocht, puipéid, ióga, cainteanna, rince agus ceolchoirm leis an bhanna ceoil áitiúil Bothán.

Agus ar a bharr sin ar fad, is in Amharclann Phlás an Mhargaidh a bheas craobh Uladh den Fhéile Scoildrámaíochta, a bheas ag titim amach Déardaoin 23 Márta agus Dé hAoine 24 Márta. Le tuilleadh eolais a fháil ar chlár chuimsitheach Sheachtain na Gaeilge in Ard Mhacha, déan teagmháil le Seán ag sean@cairdeteo.com nó ar 028 3751 5229.