Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

29 Mar 2017

A Mhúinteoir, a chara,

Beatha agus sláinte chugat!

Ba mhaith liom tú a chur ar an eolas faoin chomórtas Chomhrá Gaeilge a bheas mar chuid de Fhleadh Cheoil Chontae Ar Mhacha i mbliana.

Beidh an Fhleadh ar siúl ar 27 Bealtaine in Ardscoil Naomh Pádraig ar an Chéide.  Tá mé ag iarraidh ort oiread agus is féidir de dhaltaí na scoile s’agaibhse a mhealladh le páirt a ghlacadh sa chomórtas.  Tugann an comórtas seo seans iontach do na daoine óga atá ag foghlaim na Gaeilge cleachtadh cainte a fháil inár dteanga dúchais.

Le cois an chomórtais beidh Ionad Buail Isteach ann ar an lá agus beidh fáilte roimh dhaoine bualadh isteach san ionad, cupán tae nó caife a ól, agus a gcomhrá a dhéanamh i nGaeilge.

Beidh féiríní saor in aisce ar fáil ó Fhoras na Gaeilge ar an lá.  Dóibh siúd atá ar bheagán Gaeilge beidh ceachtanna gairide ann le go bhfaighidh siad blas ar an teanga.  Cuirfear Spreagchárta Comhrá ar fáil fosta.

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leat as do chuid tacaíochta  sa tionscnamh seo agus tá súil agam go mbeidh fonn ar na daltaí páirt a ghlacadh sa chomórtas.

Tá cóip den fhoirm iarratais iniata ar a bhfuill mionsonraí faoi na táillí iontrála.

Cuirtear na foirmeacha iontrála maille leis na táillí ar aghaidh chuig:
An Rúnaí, CCÉ, 35, Davis Street, An Céide, Co. Ard Mhacha BT60 4UL
roimh an Aoine 14 Aibreán 2017.

Is mise le meas,
Doiminic Ó Brolcháin
Treoraí Gaeilge do Bhord Chontae Ard Mhacha CCÉ
Fón +447884070306  R-phost: mile.failte15@icloud.com

COMÓRTAS 49: COMHRÁ GAEILGE

Aoisghrúpaí: G = Faoi-9; H = 9-11; I = 11-13; J = 13-15; K = 15-18

 1. i)  Tá an comórtas dírithe ar chomhrá Gaeilge.
 2. ii)  Rachaidh cúigear buaiteoirí ar aghaidh ó Fhleadhanna Contae (Réigiúnacha) go dtí Fleadhanna Cúige agus rachaidh cúigear buaiteoirí ar aghaidh ó Fhleadhanna Cúige chuig Fleadh na hÉireann i ngach aoisghrúpa. Bronntar an chéad duais, an dara duais agus an tríú duais ag Fleadh na hÉireann. Ní mór marc céatadáin a thaispeáint ar bhileog marcanna gach iomaitheora.
 3. iii)  An Comórtas: Déantar na hiomaitheoirí a mheas sna catagóirí seo a leanas:

Cruinneas agus Líofacht; 55
Eolas; 25
Dán nó Scéal; 20 (Ní leor amhrán a chasadh in ionad dán nó scéal a rá)

Comhrá

Díreofar comhrá ar na topaicí seo leanas agus beidh an comhrá oiriúnach don aois ar a bhfuil na hiarrthóirí éagsúla.

 1. Mé féin, mo theaghlach agus mo chairde
 2. An áit a bhfuil mé i mo chónaí , an teach agus an timpeallacht
 3. An scoil ar a bhfuil mé agus mo shaol scoile
 4. Na caitheamh aimsirí atá agam
 5. Dialann mo Lae
 6. Laethanta saoire

TABHAIR FAOI DEARA: Déantar moltóireacht ar an rannóg ‘Eolas’ mar seo a leanas:
Beifear ag súil go mbeidh eolas faoin gComhaltas ag iomaitheoirí faoi 9.
Beifear ag súil go mbeidh eolas faoin gComhaltas agus Cumann Lúthchleas Gael ag iomaitheoirí faoi 11 agus faoi 13.
Beifear ag súil go mbeidh eolas faoin gComhaltas, Cumann Lúthchleas Gael, Conradh na Gaeilge, Glór na nGael, Raidió na Gaeltachta, TG4 agus Údarás na Gaeltachta ag iomaitheoirí faoi 15 agus faoi 18.
Is leor eolas bunúsach.

Eolas ar fail ó:
Comhaltas Ceoltóirí Éireannhttps://comhaltas.ie/lang/ga/
Cumann Lúthchleas Gael http://www.gaa.ie
Conradh na Gaeilgehttps://www.cnag.ie/ga/
Glór na nGael http://www.glornangael.ie
Raidió na Gaeltachta http://www.rte.ie/rnag/
TG4 
http://www.tg4.ie/ga/
Údarás na Gaeltachta http://www.udaras.ie

I gcás an Chomhaltais, leagfar an bhéim ar ghníomhaíocht an Chomhaltais sa cheantar.

 1. iv)  Fad ama: Seo a leanas an fad ama a thabharfar do gach iomaitheoir: lena n-áirítear an dán nó scéal, nach dtógfaidh níos mó ná 2 nóiméad.
 2. Aoisghrúpa G: Faoi 9: 6-7 nóiméad Aoisghrúpa H: 9-11: 6-7 nóiméad Aoisghrúpa I: 11-13: 9-10 nóiméad Aoisghrúpa J: 13-15: 9-10 nóiméad Aoisghrúpa K: 15-18: 11-12 nóiméad

Bronnfar na duaiseanna seo a leanas:
Bonn don chéad, dara, tríú áit in achan aoisghrúpa
Buanchorn do bhuaiteoir achan aoisghrúpa
Buanchorn don iomaitheoir is fearr thar na haoisghrúpaí uilig

County/Regional Fleadh Cheoil Entry Form

Entries be submitted on this form to local Comhaltas Branch Rúnaí (Secretary), to reach the

County Rúnaí, not later than six weeks prior Comórtas No.___________________________________ Comórtas No.___________________________________ Comórtas No.___________________________________ Comórtas No.___________________________________ Comórtas No.___________________________________ Comórtas No.___________________________________ Comórtas No.___________________________________

to the first day of Fleadh competitions.
Aois Ghrúpa (Age Group)________________ Aois Ghrúpa (Age Group)________________ Aois Ghrúpa (Age Group)________________ Aois Ghrúpa (Age Group)________________ Aois Ghrúpa (Age Group)________________ Aois Ghrúpa (Age Group)________________ Aois Ghrúpa (Age Group)________________

*Rogha Gléas – Miscellaneous: Please name your instrument: ___________________________________ *Tionlacan-Accompaniment: (Please name your instrument): _____________________________________

In Ireland, names of Irish Origin should be given in their Original form (Irish). Other names should also be given as original, please.

Ainm;Name________________________________________
D.O.B. (if U18) ______________________ Email:____________________________________________
Seoladh/Address:_____________________________________________________________________________

Craobh (Branch)____________________________________
Phone __________________________________

Duet and Trio: (Please name the combination of instruments and competitor) _______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Fee(s) of € _____________ enclosed. No refunds. See accompanying Page 2 (Include Comhaltas membership fee if not already paid).

I am a fully paid-up member of________________________________ Branch of Comhaltas. (Branch ID. No., where applicable ____________

Síniú / Signature: ____________________________________________________________________ Competitor’s signature/ appropriate adult
I agree to comply with Rialacha Fleadhanna Ceoil.

Refer to Rialacha Fleadhanna Ceoil for Residency/Eligibility, 1 Competitions/Comórtais No., Age Groups etc.

County/Regional Fleadh Cheoil Entry Form

Entries, i nGaeilge if possible, shall be submitted to the CCÉ́ Branch Runaí/Branch Secretary not later than six weeks prior to the first day of the Fleadh competitions.

The CCÉ Rúnaí/Branch Secretary shall submit these entries to the County Secretary/Rúnaí Chontae not later than five weeks prior to the first day of the Fleadh competitions. Late entries shall not be accepted after the closing date.

Competitors may not enter in the name of their teachers or in the name of any other organization other than a Comhaltas Branch unit. Non-member of CCÉ should enter their names and home address.

Fleadh Cheoil competitions are open to non-members of CCÉ, entries to be sent with the appropriate fee directly to the County Secretary six weeks prior to the Fleadh Cheoil.

Competitors may not enter in the name of their teachers or in the name of any other organization other than a Comhaltas Branch unit. Non-member of CCÉ should enter their names and home address.

Fleadh Entry Fees:

U-18 = €2; O-18 = €4 – for CCÉ Members, per person, per competition, in Solo, Duet & Trio;

Non – Members = €10 & €20 (U- 18/0-18) per person, per competition in solo, duet or trio.)

In duet and trio competitions, the appropriate competition entry fee for both CCÉ member and for non-member shall apply.

All Bands are €15 each and Grúpaí Ceoil €20 each .

CCÉ membership is €6 for U-18; €12 first senior O-18: €8 second senior in same family. Family: €20

Rince Céilí / Rince Seit: Please see appropriate entry forms and corresponding fees.

At Provincial Fleadhanna and Fleadh Cheoil na hÉireann, competitors do not have to pay entry fees, but must purchase the Official Badge/wristband to gain admission to the competition venue(s).

Refer to Rialacha Fleadhanna Ceoil for Residency/Eligibility, 2 Competitions/Comórtais No., Age Groups etc.