Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

27 Apr 2017

Bhí Oifigeach Gaeilge CAIRDE Teo, Seán Ó Maoilsté, i measc thoscaireacht Ghaeilge a bhuail le ceannaire an DUP, Arlene Foster, agus a comhghleacaithe ag Cnoc an Anfa inniu. Bhuail an grúpa, a bhí faoi scáth na heagraíochta neamhspleách abhcóideachta, POBAL, bhuail siad le Arlene Foster, le Edwin Poots agus le Christopher Stalford, lena gcur ar an eolas fá riachtanais agus fá mhianta phobal na Gaeilge in Ard Mhacha agus ar fud an tuaiscirt.

Ag labhairt di ag Cnoc an Anfa, chuir príomhfheidhmeannach POBAL, Janet Muller, chuir sí fáilte roimh an chruinniú a rá, ‘Bhí ionadaithe ó roinnt grúpaí Gaeilge linn ag an chruinniú, Ciarán Ó Pronntaigh, Stiúrthóir ag ‘An tÁisaonad’ a chuireann áiseanna ar fáil go Ghaelscoileanna; Pól Deeds, PF ‘An Droichead’, príomhghrúpa Gaeilge in oirthear agus i ndeisceart Bhéal Feirste, agus Seán Ó Maoilsté, Oifigeach Gaeilge le Cairde Teo, a chuireann seirbhísí agus tograí Gaeilge ar fáil in Ard Mhacha. Bhí atmaisféar oscailte ann ag an chruinniú agus bhí deis againn labhairt faoin mhórégsúlacht oibre atá ar siúl ag grúpaí Gaeilge, agus an dóigh a dtagann rachairt ar Acht Gaeilge cuimsitheach, ceart-bhunuithe as ár gcuid dtaithí féin.’

Lean sí, ‘Rinne muid an pointe go soiléir go gcreideann muid gurb é Acht Gaeilge bunaithe ar mholtaí POBAL an bealach is fearr le cúrsaí teanga a dhí-pholaitiú. Is moltaí iad atá bunaithe ar an saineolas is fearr agus comhairle chruinn, fhlaithiúl a thug na saineolaithe is mó ar an domhain dúinn. Chomh maith, is moltaí iad atá comhaontaithe le pobal na Gaeilge le linn roinnt comhairliúchán- idir chomhairliúcháin ag leibheál an phobail agus comhairliúcháin ag leibhéal rialtasach. Dar linn, gur cruinniú úsáideach a bhí ann, ach is é tástáil na putóige a hithe. Dúirt POBAL go mbeadh muid sásta leanstan leis an teagmháil idir muid féin agus an DUP, agus le dreamanna eile nach iad, agus molann muid do ghrúpaí Gaeilge scríobh chuig Arlene Foster agus cuireadh a thabhairt di bualadh leo.’

Ag labhairt dó tar éis an chruinnithe, dúirt Seán Ó Maoilsté, “Thug an cruinniú deis do na grúpaí an t-iarChéad Aire a chur ar an eolas fán bhorradh atá faoi phobal na Gaeilge ar fud an tuaiscirt agus fán ghéarghá cosaint a thabhairt dóibh siúd ar mhian leo saol a chaitheamh trí Ghaeilge. Bhí ionadaithe an DUP oscailte agus toilteanach níos mó a fhoghlaim faoin Ghaeilge in Ard Mhacha agus in áiteanna eile agus is dul chun cinn dearfach é dúinne atá ag iarraidh tairbhí na Gaeilge a chur chun tosaigh don phobal uilig.”