Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

25 Apr 2017

Bhí an tUachtarán Micheál D. Ó hUiginn i láthair in Óstán Carton House i Maigh Nuad oíche Shathairn le duaiseanna bliantúla Ghlór na nGael a bhronnadh.

I measc na mbuaiteoirí, thug Cairde Teo an dara duais leo sa chatagóir do ghrúpaí le daonraí idir 4,000 agus 20,000, chomh maith le seic €3,000. Bronnadh an duais as an obair iontach atá déanta ag Cairde Teo sa chathair agus sa cheantar máguaird. A bhuí le Cairde Teo, tá réimse leathan seirbhísí  ar fáil do phobal na Gaeilge in Ard Mhacha lena n-áirítear cúrsaí oideachais, clubanna óige, campaí samhraidh, scéimeanna treanála, grúpa cnocadóireachta agus féilire iomlán d’imeachtaí sóisialta ó cheann ceann na bliana.

Ba é Cumann Forbartha Chois Fharraige, ó Chontae na Gaillimhe, a bhain an phríomhdhuais agus seic de €20,000.  Bronnadh ciste iomlán de €80,000 ar ghrúpaí pobail, ar fhochumainn CLG agus ar chumainn 3ú leibhéal mar aitheantas ar a raibh bainte amach acu i gcur chun cinn agus in athbheochan na Gaeilge.

Bhí aíonna speisialta ó na maoinitheoirí agus ó na comhpháirtithe i láthair fosta, Foras na Gaeilge agus Údarás na Gaeltachta ina measc.