Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

04 Apr 2017

Níor chuir an aimsir isteach ná amach ar shiúloirí Ard Mhacha ag deireadh na seachtaine, nuair a thug an grúpa Siúil cuairt ar Throstán thar Ghlinntí Aontroma Dé Sathairn. Tá Trostán ar an phointe is airde i gContae Aontroma agus tá sé lonnaithe cóngarach do Bhun Abhann Dalla. In ainneoin an talaimh bhog faoi chois, bhain a raibh i láthair sult as an tsiúlóid, a thosaigh ag Páirc Foraoise Ghleann Aireamh agus a lean Slí na Maoile, tríd an choill agus a fhad le droichead agus le h-eas Essathoan. As sin, bhain siad an mullach amach a sheasann ar 550 méadar.

Bhí radhairc dheasa le feiceáil ag an ghrúpa agus d’fhoghlaim siad faoin fhásra ar an phortach agus sa choill. Chuala siad cuid den mhiotaseolaíocht a bhaineann leis an cheantar fosta. Dar le seanchas na háite, deirtear gur tháinig na h-easanna uilig ón laoch Oisín a bhí ar a theitheadh ó na Lochlannaigh. Agus é ag iarraidh a bhealach a dhéanamh aníos an gleann, dhealraigh eireaball eich mhóir léith a bhí mar rópa aige. Ansin, thiontaigh an each ina sruth agus d’imigh thar aill agus thit na Lochlannaigh chun báis leis an tsruth.

Bíonn an grúpa Siúil á reáchtáil ar an chéad Satharn de gach mí agus cuirtear fáilte roimh bhaill úra i gcónaí. Beidh an chéad siúlóid eile ann Dé Sathairn 6 Bealtaine. Le tuilleadh eolais ar an ghrúpa Siúil nó más mian leat páirt a ghlacadh sna siúlóidí, cuir scéala chuig Seán ar sean@cairdeteo.com nó 028 3751 5229.