Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

21 Apr 2017

VÓTÁIL ANOIS!! VOTE NOW!! Vótáil CAIRDE!! Vote for CAIRDE!!

http://skillsandopportunitiesfund.ulsterbank.com/vote/

Tá an Ghaeilge go mór i mbéal an phobail le tamall beag anuas. Cé go bhfuil go leor ráite faoi chearta phobal na Gaeilge, tá ciorruithe leanúnacha á gcur ar eagraíochtaí pobail a dhéanann a seacht ndícheall deiseanna foghlama agus úsáidte Gaeilge a chruthú.

Le dul i ngleic leis na ciorruithe is déanaí ar chroímhaoiniú Gaeilge agus ar mhaoiniú tionscadail Ghaeilge in Ard Mhacha, tá CAIRDE i ndiaidh cur isteach ar Chiste Scileanna agus Deiseanna de chuid Bainc Uladh. Is é príomhaidhm Cairde Teo ná scileanna agus cumas phobal na Gaeilge in Ard Mhacha a fhorbairt le go mbeidh an pobal réidh d’Aonach Mhacha, an chultúrlann agus ionad pobail úrnua a thógfar ar shuíomh an seanstáisiúin dóiteáin.

VÓTÁIL GO LUATH, VÓTÁIL GO MINIC!

http://skillsandopportunitiesfund.ulsterbank.com/vote/

Leis an mhaoiniú, beidh muid in ann fostaíocht a chruthú do Ghaeilgeoirí sa cheantar agus le fiontair shóisialta a chur ar bun taobh istigh den Chultúrlann. Dá mba rud gur éirigh linn, cuirfear deiseanna oiliúna ar fáil do Ghaeilgeoirí óga agus do chéimithe ag díriú ar roghanna eile ar fhostaíocht slán le pá íseal.

Cuidigh linn le cuidiú leis an chéad ghlúin eile de Ghaeilgeoirí in Ard Mhacha! Tabhair bhur vótaí dúinn le bhur dtoil! Is féidir vótáil níos mó ná uair amháin ar ghiúrléidí difriúla, mar shampla ríomhaire glúine, ríomhairedeisce, guthán, ipad, gléasanna táibléid, srl.

http://skillsandopportunitiesfund.ulsterbank.com/vote/

Scaipígí an scéal agus déanaígí cinnte de go vótálann sibh go luath agus go minic!!!