Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

04 May 2017
Beidh an Lá Dearg ar siúl i mBéal Feirste Dé Sathairn 20 Bealtaine le mórshúil ón Chultúrlann a fhad le Halla na Cathrach. Beidh bus ag imeacht as Óstán Chathair Ard Mhacha ar 10.15am. Más mian leat áit a chur in áirithe ar an bhus, déan teagmháil le Seán ag sean@cairdeteo.com 028 3751 5229. Táille £5 an duine le costas an bhus a chlúdach.
Ráiteas ó An Dream Dearg:
Tá mé ag scríobh chugat thar ceann an Dream Dearg maidir leis an Lá Dearg atá beartaithe againn. Is dócha go bhfuil tú ar an eolas go bhfuil lá stairiúil eile ar na bacáin ar an 20ú Bealtaine 2017 chun Cearta, Cothromas agus Cóir a bhaint amach dár bpobal. De bharr stocaireacht éifeachtach pobal-bhunaithe táimid muiníneach gur féidir athruithe suntasacha, córasacha a bhaint amach a chuirfidh go mór le forbairt agus fás na Gaeilge amach anseo ó thuaidh. Beidh seo dár leas i gcoitinne agus bheirfidh sé aitheantas do na grúpaí pobail atá ag obair ar son na Gaeilge i gceantracha fud fad na hÉireann.
Tá sé ríthábhachtach go dtugann muid teachtaireacht soiléir, dearfach, glórach ar an 20ú Bealtaine gur pobal muiníneach, oscailte é pobal na Gaeilge agus go bhfuil sé thar am gur aithin an stát ár gcearta le reachtaíocht ceart-bhunaithe. Tá fuinneog againn anseo todhchaí na Gaeilge a neartú. Don chéad uair riamh, tá tromlach na mbaill tofa sa tionól ar son Acht Gaeilge. Is féidir linn seo a bhaint amach agus ar an 20ú Bealtaine tá deis ag gach duine ról lárnach a imirt trí bheith linn ar an Lá Dearg.
Ba mhór againn dá mbeadh Cairde Teo. i láthair. Is féidir linn spás a chur ar leataobh daoibh sa mhórshiúl le go dtig libh siúl le chéile mar phobal, taobh thiar de mheirg nó brat más féidir. Fosta, is é ‘dearg’ dath na gluaiseachta agus bheadh muid fíorbhuíoch dá dtiocfadh an scéal a scaipeadh i measc bhur bpobal chun éadaí dearga a chaitheamh más féidir. An rud is tábhachtaí áfach, na go mbíonn daoine ann – mar sin, scaip an scéal go forleathan!
Sonraí:
    • Ag teacht le chéile ag an Chultúrlann: 12:00
    • Ag siúl go Halla na Cathrach: 13:00
    • Ardán ag Halla na Cathrach: 14:15
    • Clabhsúr:15:30