Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

02 May 2017

Tá CAIRDE Teo ag eagrú picnic teaghlaigh i ngairdíní na Prióireachta ar an Bhinn Bhorb ar 12.30pm Dé Sathairn 13 Bealtaine, i gcomhar le Glór na nGael. Tá an picnic dírithe ar pháistí ó Ghaelscoileanna áitiúla agus a gcuid teaghlaigh le páistí agus le daoine óga a spreagadh a gcuid Gaeilge a úsáid taobh amuigh den seomra ranga agus le deis a thabhairt do thuismitheoirí teacht le chéile agus smaointí a roinnt maidir le páistí a thógáil i dtimpilleacht dhátheangach.

Iarrtar ar theaghlaigh a bpicnicí féin a thabhairt leo agus sult a bhaint as suíomh galánta na Prióireachta. Chomh maith leis an phicnic, beidh neart spraoi agus cluichí ann, turas gairid thart ar na gairdíní agus cuairt ar Chaisleán na Binne Boirbe, a tógadh sa bhliain 1611 ag amharc amach ar an Abhainn Mhór. Ina theannta sin, beidh siúlóid bheag ar bhruach na habhann agus ar an droichead bán miotail a cheanglaíonn contae Thír Eoghain le contae Ard Mhacha.

Más tuismitheoir thú ar pháistí atá ag freastal ar Ghaelscoil sa cheantar agus más mian leat teacht chuig an phicnic, is féidir teagmháil a dhéanamh le Seán sa siopa Gaeilge Cult Úr, atá lonnaithe in ionad siopadóireachta an Eurospar nó is féidir scéala a chur chuige ag sean@cairdeteo.com nó ar 028 3751 5229. Eagraíonn Cairde Teo imeachtaí éagsúla teaghlaigh le tacú le páistí atá ag freastal ar Ghaelscoileanna áitiúla agus bíonn muid ag comhordú club óige seachtainiúil Gaeilge agus campa samhraidh bliantúil, mar atá Campa Mhacha. Má tá suim agat do pháistí a thógáil trí mheán na Gaeilge nó má tá suim agat an Ghaeilge a fhoghlaim, buail isteach chuig oifig Cairde Teo le comhairle agus le h-eolas a fháil ar na tairbhí uilig a bhaineann le tógáil agus le h-oideachas dátheangach.