Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

01 Jun 2017

Beidh campa samhraidh Gaeilge Ard Mhacha, Campa Mhacha, ar siúl i mblina idir Dé Luain 3 Iúil agus Dé hAoine 7 Iúil. Is é Cairde Teo a eagraíonn an campa, atá anois á reáchtáil le 11 bliain, do pháistí ó Ghaelscoileanna áitiúla. Tá an chéad champa dírithe ar pháistí idir Rang 1 agus Rang 3 agus i measc na ngníomhaíochtaí ar an Luan, ar an Mháirt agus ar an Chéadaoin, beidh ealaíon agus ceirdíocht, cluichí agus ceol, chomh maith le turas báid i gcuan Cheann an Ghabha cóngarach don Lorgain agus turas ar Chairlinn. Beidh an dara campa do pháistí idir Rang 4 agus Rang 7 ar siúl ar an Chéadaoin, Déardaoin agus Aoine agus beidh turaid go Cairlinn, go Músaem Epic i mBaile Átha Cliath agus go hUisceadán Exploris i bPort an Pheire.

Bhí an-rath ar an champa samhraidh le blianta beaga anuas agus bíonn sé ar cheann de bhuaicphointí sóisialta ag Gaeil óga Ard Mhacha. Is é an príomhaidhm leis an champa ná páistí áitiúla a spreagadh an Ghaeilge a úsáid taobh amuigh de thimpilleacht na scoile. Bíonn imeachtaí an champa ar siúl ó 10am go 4pm. Beidh an campa lonnaithe ag Ionad Eamhain Mhacha Dé Luain agus Dé Máirt agus imeoidh na turais Dé Céadaoin, Déardaoin agus Dé hAoine ó Óstán Chathair Ard Mhacha. Ní mór do pháistí lón pacáilte a thabhairt leo gach lá agus na héadaí cuí d’imeachtaí an lae a chaitheamh.

Táthar ag glacadh le h-iarratais do champa na bliana seo agus tá teacht ar fhoirmeacha in oifig Cairde Teo, atá lonnaithe sa siopa Gaeilge agus ceirdeanna Ceilteacha, Cult Úr, in Ionad Siopadóireachta Chathair Ard Mhacha ar Shráid Thomáis. Le tuilleadh eolais a fháil nó le do pháiste a chlárú don eispéireas speisialta cultúrtha seo, déan teagmháil le h-oifig Cairde Teo ar 028 (048) 37 515229 nó cuir r-phost chuig sean@cairdeteo.com. Is féidir cuairt a thabhairt ar leathanach Facebook Cairde Teo nó is féidir teacht orainn ar Twitter ag @Cairdeteo.