Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

16 Jun 2017

Leanfar leis an ghrúpa nua siúil do Ghaeilgeoirí, d’fhoghlaimeoirí agus do dhaoine a bhfuil spéis acu sa teanga ar an Déardaoin seo chugainn, 22 Meitheamh ar 7pm. Is é an aidhm atá leis na siúlóidí ná feasacht a ardú ar fhlúirse na staire atá in Ard Mhacha agus beidh baill an ghrúpa ábalta eolas a roinnt ar ghnéithe difriúla den oidhreacht Ghaelach sa chathair agus sa cheantar máguaird.

Bhí an chéad shiúlóid dírithe ar Shéamus Mór Mac Murchaidh, file agus rapaire mór le rá as deisceart Ard Mhacha, agus shiúil na rannpháirtithe chuig suíomh an seanphríosún (tábhairne Hole in the Wall) inar coinníodh Séamus faoi bhraighdeanas, áit ar cuireadh ar thriail é (leabharlann Ard Mhacha) agus Cnoc an Chrochta, agus labhair Seán Ó Maoilsté agus Réamonn Ó Ciaráin ag na háiteanna éagsúla sin. Beidh an chéad shiúlóid eile ann ar 7pm Déardaoin 22 Meitheamh agus díreofar ar an Ghorta Mór in Ard Mhacha agus tabharfar cuairt ar sheantheach na mbocht in Ard Mhacha. Cuirfear tús leis an tsiúlóid ag an seanmhainistir ag an bhealach isteach chuig Diméin an Pháláis agus leanfaidh rannpháirtithe an bealach ar Bhóthar na Mainistreach, Sráid Victoria, Cnoc an Túir, Cnoc an Choláiste agus Faiche Ard Mhacha. Beidh siúlóid amach anseo ag díriú ar Eamhain Mhacha, ar Chaisleán agus Prióireacht na Binne Boirbe, ar Bhéal an Átha Buí, ar Charraig an tSeabhaic agus ar an Chalainn.