Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

10 Jul 2017

Tá Gaeilgeoirí óga in Ard Mhacha ar chipíní go fóill i ndiaidh rath an champa samhraidh is mó Gaeilge sa chathair. D’eagraigh CAIRDE Teo, comhar Gaeilge sa chathair, d’eagraigh siad Campa Mhacha ag Ionad Eamhain Mhacha ar na mallaibh agus d’fhreastail 90 páistí ó ghaelscoileanna an cheantair ar an champa. Tá lúcháir ar lucht eagraithe an champa gur éirigh chomh geal sin leis an champa, go háirithe i ndiaidh an racáin fá tharraingt siar an mhaoinithe.

Is é an príomhaidhm leis an champa ná páistí áitiúla a spreagadh an Ghaeilge a úsáid taobh amuigh de thimpeallacht na scoile. Socraíodh dhá fhochampa mar chuid de Champa Mhacha bunaithe ar aois agus d’fhreastail páistí idir Rang 1 agus Rang 3 ar Champa 1 agus d’fhreastail páistí idir Rang 4 agus Rang 7 ar Champa 2.

Bhain an grúpa is óige an-sult as dhá lá ag Eamhain Mhacha ar an Luan agus ar an Mháirt, le siúlóidí dúlra, ealaíona agus ceirdeanna agus ceardlann ceoil agus rince le hEoin Ó Ceallaigh agus Adam Costa. Chomh maith leis sin, thug siad cuairt ar Oxford Island le dul ar thuras báid thart ar Chuan Cheann an Ghabha agus thug siad faoin dúshlán spreagúil ag Skypark Óg i gCairlinn. D’fhreastail an grúpa eile ar cheardlann scagphriontála le Ciarán Ó Conboirne i gCairlinn, thug siad cuair ar roinnt suíomhanna stairiúla i gCairlinn agus fuair siad turas treoraithe i nGaeilge thart ar iarsmalann Epic i mBaile Átha Cliath, iarsmalann a dhíríonn ar an imirce agus ar thionchar sliocht na hÉireann ar an domhan mór. Cuireadh deireadh leis an champa le cuairt ar uisceadán Exploris i bPort an Pheire. Eagraíodh gach ceardlann, imeacht agus idirghníomhaíocht leis na páistí trí mheán na Gaeilge.

Le blianta beaga anuas, is é CAIRDE Teo atá ag reáchtáil Champa Mhacha agus bíonn foireann gairmiúil láncháilithe múinteoirí, oibrithe óige agus oibrithe forbartha pobail bainteach leis. Fuair an Campa cúnamh airgeadais ó Sheirbhís Óige an Údaráis Oideachais, agus fuarthas deontais ó Ghael Linn agus ón iarArdMhéara, an Comhairleoir Garath Keating. Ba mhaith le CAIRDE Teo buíochas a ghabháil leis na múinteoirí agus na cúntóirí uilig, le Eoin agus Adam, le Ciarán Ó Conboirne, leis an fhoireann ag Eamhain Mhacha, Cuan Cheann an Ghabha, Skypark, Epic, Exploris, agus le Jerome McCarthy.

Ar deireadh, ba mhaith le CAIRDE mórbhuíochas a ghabháil leis na páistí uilig a d’fhreatail ar an Champa agus a chuir go mór leis an tseachtain. Maith sibh a pháistí agus bainaigí úsáid as an Ghaeilge ar feadh an tsamhraidh uilig.