Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

29 Aug 2017

Beidh lúcháir ar Ghaeil óga Ard Mhacha foghlaim go mbeidh Cumann Óige Ard Mhacha ar ais Déardaoin 21 Meán Fómhair. D’éirigh go han-mhaith leis an chlub óige anuraidh, a fhreastalaíonn ar pháistí Gaelscoile ó Rang 4 go Rang 7, agus beidh sé ar ais in Áisionad Bhóthar na hArdeaglaise gach Déardaoin ó 6.30pm go 8.00pm. I mbliana, beidh an club, atá á reáchtáil ag CAIRDE Teo, ag nascadh leis an eagraíocht náisiúnta óige Ógras le clár spreagúil imeachtaí, gníomhaíochtaí agus turais óige a sholáthar do Ghaeilgeoirí óga Ard Mhacha.

Tá sé mar aidhm ag Cumann Óige Ard Mhacha Gaeil óga an cheantair a spreagadh an Ghaeilge a úsáid taobh amuigh de thimpilleacht na scoile agus deis a thabhairt dóibh páirt a ghlacadh i réimse leathan imeachtaí spraíúla le cuidiú lena bhforbairt phearsanta féin. Faigheann an club páirtmhaoiniú ó Sheirbhís Óige an Údaráis Oideachais agus ó Scéim na nImeachtaí Óige de chuid Fhoras na Gaeilge. Beidh an club ag bunú naisc i mbliana le Ógras, a chomhordaíonn roinnt clubanna óige Gaeilge ar fud na tíre agus tá sé i gceist roinnt malartuithe a shocrú le cuid de na clubanna eile i rith na bliana. Níl ach £15 ar an táille cláraithe, chomh maith le £1 sa tseachtain le freastal ar an chlub.

Tá ceannairí an chlub ag dúil go mór le fáilte a chur roimh chuid de na baill ón bhliain seo caite, ach tá siad ag tabhairt cuireadh speisialta do bhaill úra chomh maith. Tá Cairde Teo ag tabhairt cuireadh do Ghaeilgeoirí óga atá ag iarraidh obair go deonach in earnáil óige na Gaeilge teagmháil a dhéanamh leis an chlub fosta. Tabharfar deis d’oibrithe deonacha cur lena gcuid eolais ar an obair óige agus freastal ar chúrsaí, rud a bheas ina chuidiú ar CVanna, ar ráitis phearsanta agus ar fhoirmeacha CAO agus UCAS. Más mian leat d’ainm a chur chun tosaigh mar oibrí deonach, is féidir teagmháil a dhéanamh le Seán ar sean@cairdeteo.com nó ar leathanach Facebook agus Twitter Cairde Teo.

Beidh an dara club óige Gaeilge ar siúl in Ard Mhacha do dhaoine óga atá ag freastal ar iarbhunscoil. Tá an club, atá á reáchtáil ag Cumann na bhFiann, ag freastal ar dhaoine óga ó Aonad na Gaeilge i gColáiste Chaitríona agus iarscoláirí Gaelscoile atá anois ar iarbhunscoileanna Béarla. Ba mhaith le Cumann na bhFiann Ard Mhacha fáilte a chur roimh bhaill reatha agus roimh bhaill úra, go háirithe iad siúd atá díreach i ndiaidh a bhogadh ón bhunscoil chuig an iarbhunscoil. Beidh club Chumann na bhFiann ar siúl gach Déardaoin ag Áisionad Bhóthar na hArdeaglaise ó 8pm go 9.30pm ó Dhéardaoin 21 Meán Fómhair ar aghaidh.