Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

15 Aug 2017

Beidh Cairde Teo ag reáchtáil dianchúrsaí Gaeilge saor in aisce Dé Sathairn 9 Meán Fómhair i gcomhar leis an scéim Líofa de chuid na Roinne Pobail. Tá cúrsa Ard Mhacha á eagrú le CLG Ard Mhacha agus beidh sé ar siúl sa Cheannáras ag an Pháirc Lúthchleasa in Ard Mhacha idir 10am agus 4pm. Cuirfear lón ar fáil, ach ní mór teagmháil a dhéanamh le Seán ar sean@cairdeteo.com nó ar 028 3751 5229. Caithfear rannpháirtithe bheith cláraithe le Líofa nó is féidir clárú ar lá an chúrsa. Ba é an t-iarAire Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta, Carál Ní Chuilín, a cheap an scéim Líofa le daoine a raibh spéis acu sa Ghaeilge a spreagadh líofacht a bhaint amach sa teanga. Bhí 19,720 cláraithe le Líofa i mí Lúnasa 2017 agus glactar leis go mbainfear 20,000 duine amach go luath.

Cuirfear tús le ranganna oíche Gaeilge in Ard Mhacha d’fhoghlaimeoirí de gach leibhéal, Dé Céadaoine 20 Meán Fómhair. Bhí an-rath ar na ranganna atá dírithe ar an Ghaeilge labhartha agus ar an spraoi a bhaineann le foghlaim teanga, agus bíonn siad lonnaithe i Sruth na Gaeilge sa Choláiste. Agus earnáil na Gaelscolaíochta ag fás léi in Ard Mhacha, tá neart tuismitheoirí a bhfuil páistí acu ar naíscoileanna, ar bhunscoileanna agus ar mheánscoileanna an cheantair, ag freastal ar na ranganna. Má tá suim agat an Ghaeilge a fhoghlaim den chéad uair nó más mian leat cur le do stóras Gaeilge féin, is féidir clárú do na ranganna trí theagmháil a dhéanamh le Seán ar sean@cairdeteo.com nó 028 3751 5229 nó sa siopa Gaeilge Cult Úr atá lonnaithe in Ionad Siopadóireachta Chathair Ard Mhacha.

Tá an Ghaeilge ag dul ó neart go neart i measc achan chuid de phobal Ard Mhacha. Tá neart deiseanna in Ard Mhacha an teanga a úsáid fosta le roinnt grúpaí comhrá agus caithimh aimsire trí Ghaeilge. Eagraítear grúpa cnocadóireachta dátheangach darb ainm Siúil agus cuirtear fáilte roimh fhoghlaimeoirí agus roimh Ghaeilgeoirí líofa bheith páirteach sa chlár míosúil siúilóidí a bhíonn ann ar an chéad Satharn de gach mí. Chomh maith le seisiúin comhrá agus ceoil a reáchtáil achan Mháirt i mBeár an Tuaiscirt ó 9.30pm, eagraíonn Ciorcal Comhrá Ard Mhacha roinnt imeachtaí agus turas i rith na bliana le ceiliúradh a dhéanamh ar oidhreacht Ghaelach agus Cheilteach Ard Mhacha. Bíonn an grúpa comhrá, Comhrá agus Craic, ar siúl gach Máirt idir 7pm agus 8.30pm sa chaifé Embers i Sráid an Mhargaidh agus cuirtear failte roimh Ghaeilgeoirí de gach leibhéal bualadh isteach agus sult a bhaint as comhrá agus cupán caifé. Tá na múrtha deiseanna in Ard Mhacha leis an Ghaeilge a fhoghlaim agus a úsáid agus is féidir níos mó a fháil amach trí theagmháil a dhéanamh le Seán ag CAIRDE Teo.