Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

17 Aug 2017

Tá bliain ghnóthach caite cheana féin ag an ghrúpa cnocadóireachta Siúil  atá lonnaithe in Ard Mhacha, agus tá roinnt siúlóidí beartaithe dóibh siúd atá ag iarraidh dul ar ais chuig na cnoic arís i ndiaidh shos an tsamhraidh. Cheana féin i mbliana, shiúil an grúpa sna Beanna Boirche, sna Cúlaithe, i Sléibhte Mhuintir Lunigh, i nGleann an Chlochair, i gcontae Liatroma, i Sléibhte Chill Mhantáin agus ar an tsliabh is airde sa tír mar atá Corrán Tuathail i gContae Chiarraí. I ndiaidh shiúlóid mhí Lúnasa i gcomhar le Cairde na mBriogáidí Idirnáisiúnta áfach, beidh an grúpa Siúil ag cur tús arís le clár cnocadóireachta míosúil, chomh maith le roinnt siúlóidí atá á n-eagrú ag grúpaí eile Gaeilge.

Ar an Satharn 2 Meán Fómhair, beidh an grúpa ag tabhairt cuireadh do Ghaeilgeoirí agus do dhaoine a bhfuil spéis acu sa teanga páirt a ghlacadh i siúlóid 8 míle thart ar thírdhreach álainn dheisceart Ard Mhacha, agus iad ag leanstan Rian na bhFilí ar an Mhullach Bán. Cuirfear tús leis an tsiúlóid ar 11am ag an ionad cultúrtha, Tí Chulainn, agus siúlfaidh na rannpháirtithe ar Shlí an Bhaile Chaoil. Ag deireadh mhí Mheán an Fhómhair, beidh baill ón ghrúpa ag glacadh páirte i bhFéile Siúlóide na nGael atá á h-eagrú den chéad uair ag Glór na nGael i nGaeltacht dheisceart Dhún na nGall fá Ghleann Cholm Cille. Ar an Aoine, dreapfaidh na cnocadóirí Sliabh a’ Liag agus beidh siúlóid níos faide ann ar an Domhnach ó Phort go Sliabh Thuaidh.

Fillfidh Siúil ar na Beanna Boirche Dé Sathairn 7 Deireadh Fómhair le siúlóid 7 míle ar Shliabh Binneáin ag tosú ar 11am ag carrchlós na Carraige Bige. An Satharn dar gcionn, tá cuireadh a chur ar bhaill an ghrúpa páirt a ghlacadh i siúlóid níos lú ag Páirc Fhoraoise Gosford i gCnoc an Mhargaidh, siúlóid atá á h-eagrú ag Oireachtas na Gaeilge a thosóidh ar 1pm. Beidh siúlóid mhí na Samhna ann ar an dara Satharn den mhí i ndiaidh fhéile Oireachtas na Samhna agus beidh Siúil ag dul go Duibhis agus go dtí an Sliabh Dhubh i mBéal Feirste, ag tosú ar 11am ag an charrchlós ar Bhóthar Dhuibhis. Beidh siúlóid ghearr ann ag tús mhí na Nollag nuair a rachaidh an grúpa Siúil chuig Gleann an Chláir in aice le Tóin re Gaoith ar an Satharn 2 Nollaig. Chomh maith leis sin, beidh baill den ghrúpa ag tabhairt aghaidhe arís eile ar Shliabh gCuilinn le ceiliúradh a dhéanamh ar Ghrianstad an Gheimhridh ar 21 Nollaig lenár gcomhGhaeil fá cheantar an Iúir

Iarrtar ar bhaill an ghrúpa agus daoine atá ag iarraidh páirt a ghlacadh sa ghrúpa cnocadóireachta súil a chaitheamh ar mheáin shóisialta Cairde Teo d’athruithe a dtiocfadh teacht ar chlár na siúlóidí mar gheall ar dhrochaimsir mar shampla. Más mian leat go gcuirfí d’uimhir le seirbhís théacsteachtaireacht an ghrúpa Siúil, déan teagmháil le Seán ar sean@cairdeteo.com nó 028 3751 5229. Tá an grúpa Siúil oscailte do Ghaeilgeoirí líofa, d’fhoghlaimeoirí agus do dhaoine a bhfuil spéis acu sa teanga agus sa chultúr.