Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

15 Sep 2017

Beidh an Ghaeilge go mór chun tosaigh arís eile in Ard Mhacha ar an Oíche Chultúir, agus roinnt eagraíochtaí áitiúla i ndiaidh teacht le chéile le h-oíche oscailte Gaeilge a eagrú ar 6pm Dé hAoine 22 Meán Fómhair. Beidh an t-imeacht, atá á chomhordú ag CAIRDE Teo, ar siúl thíos staighre in Amharclann Phlás an Mhargaidh agus beidh ceol ó bhaill de Chiorcal Chomhrá Ard Mhacha, beidh deis comhrá do Ghaeilgeoirí agus d’fhoghlaimeoirí, beidh seastáin eolais ar ranganna agus imeachtaí Gaeilge ar fud Ard Mhacha agus beidh péinteáil aghaidhe agus scéalaíocht do pháistí, chomh maith le smailceacha bia agus tae is caifé.

I measc na seastán eolais a bheas ann, beidh eolas ar ranganna Gaeilge ar fud Ard Mhacha, clubanna óige Gaeilge i gcathair Ard Mhacha, an grúpa cnocadóireachta Siúil, an tionscadal raidió Gaeilge Raidió Mhacha, imeachtaí sóisialta agus deiseanna úsáidte Gaeilge in Ard Mhacha agus an t-eolas is déanaí ar chultúrlann Ard Mhacha, Aonach Mhacha. Agus ranganna Gaeilge ag tosú in Ard Mhacha agus ar an Chéide an tseachtain seo, beidh an phreabGhaeltacht mar imeacht fáiltithe d’fhoghlaimeoirí nua le iad a spreagadh an Ghaeilge a úsáid taobh amuigh den seomra ranga i dtimpilleacht níos réchúisí. Beidh deiseanna eile sóisialta do Ghaeilgeoirí agus d’fhoghlaimeoirí Gaeilge sna míonna beaga romhainn: na ciorcail chomhrá a bhíonn ar siúl gach seachtain; seoladh leabhair ag Ionad Eamhain Mhacha Déardaoine 28 Meán Fómhair; cnocadóireacht ar Shliabh Binneáin Dé Sathairn 7 Deireadh Fómhair; siúlóid i bPáirc Foraoise Gosford Dé Sathairn 14 Deireadh Fómhair agus cuid de na h-imeachtaí Gaeilge agus dátheangacha a bheas mar chuid d’Fhéile Píobaireachta William Kennedy idir 16 agus 19 Samhain.

Tá preabGhaeltacht Ard Mhacha mar chuid de chlár imeachtaí Gaeilge atá ar siúl ar an Oíche Chultúir ar fud na tíre. Tá páirtmhaoiniú faighte ag an imeacht ó Chomhairle Ard Mhacha, Droichead na Banna agus Creag Abhann agus ón eagraíocht náisiúnta Gaeilge, Oireachtas na Gaeilge. Cé go bhfuil saorchead isteach ar an phreabGhaeltacht, beidh bosca tabhartais ann le h-airgead a thiomsú don naíscoil úr, Naíscoil na Caille, a osclaíodh Dé Luain 4 Meán Fómhair ar Bhóthar na hArdeaglaise. Más spéis leat foghlaim faoi na buntáistí breise a bhaineann leis an Ghaelscolaíocht, is féidir bualadh isteach chuig an imeacht le labhairt le tuismitheoirí eile a bhfuil páistí acu ar Ghaelscoileanna.