Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

19 Dec 2017

Cuirfear tús le téarma nua de ranganna Gaeilge do gach leibhéal foghlaimeora i gColáiste Chaitríona in Ard Mhacha Dé Céadaoin 17 Eanáir ar 7pm. Bíonn bunrang, meánranganna íochtair agus uachtair  agus ardrang ann, chomh maith le rang atá dírithe ar thuismitheoirí a bhfuil páistí acu ar Ghaelscoileanna. Bíonn na ranganna ar siúl sa tSrith Ghaeilge atá suite ar Bhóthar na Naíolainne/Bóthar Dhroichead na Caille. Bíonn an-ráchairt ar na ranganna agus bíonn siad dírithe ar an Ghaeilge labhartha le go dtig le foghlaimeoirí líofacht a bhaint amach sa teanga. Mairfidh an téarma seo go dtí an Chéadaoin 18 Aibreán agus beidh costas £30 nó lacáiste £15 ar an téarma de 12 rang.

Tá Cairde Teo ag tabhairt deise fosta do dhaoine a bhfuil spéis acu sa teanga freastal ar dhianchúrsaí Gaeilge Dé Sathairn 20 Eanáir sa Pháirc Lúthchleasa in Ard Mhacha. Beidh bunrang, meánrang agus ardrang ann. Ní bheidh táille ar na ranganna, atá á n-eagrú i gcomhar le Conradh na Gaeilge agus Coiste Cultúir CLG Ard Mhacha, ach iarrtar £5 le costas an lóin a chlúdach. Bíonn dianchúrsaí ar siúl gach ráithe agus d’fhreastail roinnt peileadóirí agus iománaithe sinsear Ard Mhacha orthu. Beidh dianchúrsaí 20 Eanáir mar chuid de seó bóthair atá á reáchtáil ag Conradh na Gaeilge le béim a leagan ar ról na teanga sa chomhoidhreacht sa chuid seo den tír. Beidh taispeántas speisialta ar siúl, chomh maith le caint le Réamonn Ó Ciaráin ar Chú Chulainn, laoch chúige Uladh.

Tá an bhliain 2018 sainnithe mar Bhliain na Gaeilge agus tá an rialtas ag iarraidh daoine a spreagadh an Ghaeilge a athfhoghalim agus a úsáid le linn na bliana. Má tá cúpla focal agat nó má tá tú ag iarraidh líofacht a bhaint amach, is féidir páirt a ghlacadh i gcuid de na ranganna nó ciorcail chomhrá a bhíonn ar siúl in Ard Mhacha nó ar an Chéide. Le tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le Seán ar 028 3751 5229 nó ar sean@cairdeteo.com.