Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

30 Jan 2018

Leis an bhorradh leanúnach atá ar earnáil na Gaelscolaíochta in Ard Mhacha, tá brú ar na h-acmhainní agus ar an bhonneagar atá ar fáil le freastal ar an éileamh d’áiteanna naíscolaíochta agus réamhscolaíochta. Cuidiú mór a bhí sa tríú naíscoil in Ard Mhacha, Naíscoil na Caille, a osclaíodh i Meán Fómhair 2017, leis an bhrú sin a laghdú.

Agus 500 páiste anois ag freastal ar Ghaelscoileanna i gcathair Ard Mhacha féin, tá lucht déanta polasaithe agus ionadaithe pobail anois ag iarraidh pleananna gearrthéarmacha agus meánthéarmacha a chur i bhfeidh a thabharfaidh faoin easnamh sna seirbhísí a bhaineann leis an earnáil, lena n-áirítear seirbhísí réamhscoile, áiteanna cúraim lae, clubanna iarscoile, áiseanna crèche, srl.

Mar sin de, beidh cruinniú pleanála ar siúl in Óstán Chathair Ard Mhacha ar 4.30pm Déardaoin 1 Feabhra le plé a dhéanamh ar áis ionaid chúraim lae trí Ghaeilge bheith lonnaithe sa chultúrlann úr, Aonach Mhacha.

Tá CAIRDE Teo, atá ag eagrú an chruinnithe, ag lorg daoine agus grúpaí a bhfuil taithí acu i réimse an chúraim leanaí agus a bhfuil spéis acu taithí agus cailíochtaí a bhaint amach sa réimse sin. Tá Cairde Teo ag dréim leis go gcruthófar suas le sé phost do Ghaeilgeoirí san áis úr agus é oscailte agus ag feidhmiú mar is ceart in 2018.

Má tá suim agat, nó ag duine a bhfuil aithne agat orthu, eolas a fháil nó páirt a ghlacadh i mbunú an fhiontair úir shóisialta seo, cuirfear fáilte mhór romhat ag an chruinniú in Óstán na Cathrach ar 4.30pm Déardaoin.

Le tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le Gearóid ar 028 37515229 nó cuir r-phost chuig eolas@cairdeteo.com.