Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

16 Jan 2018

Tá Bliain na Gaeilge go maith sa tsiúl fán am seo agus beidh deis ag Gaeil Ard Mhacha bheith páirteach sa cheiliúradh bliana a thugann aitheantas do 125 bliain ó ghluaiseacht na hathbheochana sa Ghaeilge. Tá imeachtaí á reáchtáil ar fud na tíre, idir chainteanna ar cheannródaithe na gluaiseachta agus cheiliúradh ar na Gaeltachtaí, a bhfuil teanga agus cultúr ársa na nGael caomhnaithe acu in ainneoin na ndúshlán uilig.

Beidh Gaeil Ard Mhacha ag ceiliúradh na bliana le sraith preabGhaeltachtaí ar fud na cathrach le linn 2018. Tháinig smaoineamh an pop-up Gaeltacht chun cinn anuraidh i mBaile Átha Cliath agus spreagtar Gaeilgeoirí agus foghlaimeoirí Gaeilge teacht le chéile ag imeachtaí sóisialta leis an Ghaeilge a úsáid. Bhí an-rath ar fad ar na preabGhaeltachtaí sa phríomhchathair agus spréigh siad amach chuig bailte agus cathracha ar fud na tíre agus chuig áiteanna eile níos faide ar shiúl ar nós Páras, Nua Eabhrach agus Hong Cong. I ndiaidh an rath a bhí ar an Ghaeltacht teaghlaigh a eagraíodh ar Oíche Chultúir in Amharclann Ard Mhacha, beidh deis ag Gaeil Ard Mhacha freastal ar pop-up Gaeltacht i mBeár Chú Chulainn ar Shráid Thomáis ó 9pm Dé hAoine 26 Eanáir. Tugtar cuireadh do Ghaeilgeoirí agus d’fhoghlaimeoirí, chomh maith leis an phobal i gcoitinne, teacht chuig an pop-up Gaeltacht agus a gcuid Gaeilge a úsáid agus a chleachtadh le lucht freastail na hócáide agus le foireann an bheáir.

Mar chuid de cheiliúradh Bhliain na Gaeilge in Ard Mhacha, beidh Cairde Teo ag eagrú turais do dhaoine fásta chuig Gaeltacht Ghaoth Dobhair agus chuig Gaeltacht na Rosann i nDún na nGall ag deireadh mhí Bealtaine. Tá sé beartaithe Gaeil Ard Mhacha a thumadh i dteanga agus i gcultúr na Gaeltachta agus ceangail a dhéanamh le cainteoirí dúchais i Rann na Feirste, ar an Bhun Bheag agus sna Doirí Beaga. Freastalóidh muintir Ard Mhacha ar oíche shóisialta Gaeilge le ceol agus scéalaíocht le ceoltóirí agus ealaíontóirí na Gaeltachta. Tabharfaidh an grúpa cuairt ar Amharclann Ghaoth Dobhair agus ar stiúdeo Raidió na Gaeltachta. Beidh níos mó eolais ar an turas Gaeltachta agus ar imeachtaí eile do Bhliain na Gaeilge ar fáil níos faide anonn sa bhliain.