Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

21 Feb 2018

Scríobhadh stair úr ar an tseachtain seo caite nuair a seoladh trí naíscoil úrnua in oirthuaisceart na hÉireann go hoifigiúil don bhliain acadúil 2017/18. I measc na naíscoileanna a sheoil Comhairle na Gaelscolaíochta, an foras reachtúil  a bhfuil dualgas air an Ghaelscolaíocht a fhorbairt sna Sé Chontae, bhí Naíscoil na Caille a chuireann leis an soláthar reatha i gcathair Ard Mhacha. Seoladh na naíscoileanna ag imeacht foirmiúil a reáchtáladh i gCultúrlann MacAdam Ó Fiaich i mBéal Feirste.

Bhí ríméad ar leith ar phobal na Gaeilge in Ard Mhacha nó go bhfuil an tríú naíscoil lánaimseartha sa chathair ag freastal ar an ráchairt mhór ar an Ghaelscolaíocht i gCathair na nArdeaglaisí. Chomh maith leis sin, tá Naíscoil an Chéide lán go béal agus tá soláthar naíscoile agus bunscoile ar fáil i bPort an Dúnáin, ar an Lorgain agus i gCrois Mhic Lionnáin chomh maith.

Agus í ag labhairt ag an seoladh, chuir Orlágh Ní Néill, ceannaire Naíscoil na Caille, fáilte roimh an chúnamh agus roimh an tacaíocht leis an naíscoil nua atá lonnaithe ar Bhóthar na hArdeaglaise a bhunú:
“Am spreagúil don Ghaelscolaíocht in Ard Mhacha é seo. Tá borradh tagtha ar an earnáil le blianta beaga anuas agus bhí streachailt againn  freastal ar an éileamh. Is léir go bhfuil seo amhlaidh ar fud an tuaiscirt nó is é seo an chéad uair riamh gur seoladh trí naíscoil úr sa bhliain acadúil céanna. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil lenár gcomhghleacaithe i bForas na Gaeilge, i gComhairle na Gaelscolaíochta, in Iontaobhas na Gaelscolaíochta agus in CAIRDE Teo as an tacaíocht fhial atá tugtha acu leis an naíscoil a bhunú. Tá muid beagnach lán cheana féin agus tá na páistí ag socrú isteach sa chlár tumoideachais. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil lenár dtuismitheoirí agus lenár bhfoireann a dhéanann jab den scoth ag tacú leis na páistí in oideachas dátheangach”.

Chuir Gearóid Ó Machail, Oifigeach Forbartha le CAIRDE Teo, Gearóid Ó Machail, chuir sé a chomhghairdeas in iúl:
“Mar thuismitheoir a bhfuil páistí aige a tháinig fríd earnáil na Gaelscolaíochta, chonaic mé féin na tairbhí uilig a thugann an dátheangachas. Bíonn sé nadúrtha ag páistí an dara teanga a fhoghlaim agus tá go leor staidéar déanta a léiríonn na buntáistí cognaíocha a thugann an dátheangachas agus an t-ilteangachas ar feadh an tsaoil.

“Ba mhaith liom comhghairdeas a ghabháil le hOrlágh, le Kerri agus leis an fhoireann ag Naíscoil na Caille as an obair iontach atá déanta acu leis an scoil úr a chur ar bun. Tá muid in CAIRDE Teo ag dúil go mór lena bheith ag obair leo le réimse imeachtaí seach-churaclaim a sholáthar do na páistí mar chuid dár gclár imeachtaí do Ghaeilgeoirí agus do theaghlaigh. Déanaim comhghairdeas fosta le Naíscoil na Fíobha i nDroichead Thuama, Contae Aontroma agus le Naíscoil Ghranacháin ar an tSuaitreach i gContae Dhoire agus a naíscoileanna úra seolta chomh maith.