Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

13 Mar 2018

Bhí dream maith i láthair ag Óstán Ghlasáin gar do bhaile Átha Luain i gContae na hIarmhí ar an Satharn le ceiliúradh a dhéanamh ar éachtaí na bliana in earnáil na Gaeilge ag bronnadh duaiseanna Ghlór na nGael. Bronntar na duaiseanna ar eagraíochtaí Gaeilge mar aitheantas ar na h-iarrachtaí ár dteanga dhúchais a chur chun cinn do phobail áitiúla ar fud na tíre.

Tháinig CAIRDE Teo as Ard Mhacha sa dara áit sa chatagóir do ghrúpaí ag plé le daonraí idir 4,000-20,000, chomh maith le seic €3,000. Bronnadh an duais speisialta as an obair iontach atá déanta ag CAIRDE Teo leis an Ghaeilge a chur chun cinn agus a fhorbairt in Ard Mhacha. Seo an cúigiú bliain i ndiaidh a chéile ag Cairde Teo aitheantas a fháil ag an bhronnadh.

Bronnadh ‘Duais an Oireachtais’ ar CAIRDE Teo fosta as an grúpa cnocadóireachta SIÚIL.

A bhuí le CAIRDE Teo, tá réimse leathan seirbhísí ar fáil do Ghaeil Ard Mhacha idir oiliúint fiontraíochta, cúrsaí meáin chumarsáide, ranganna oíche, tréimhsí cónaithe, clubanna óige, scéimeanna samhraidh, tionscnaimh trasphobail, tionscadail sláinte agus féilire gnóthach imeachtaí sóisialta ar feadh na bliana uilig.

Ba iad na h-ionadaithe as Ard Mhacha a bhí i láthair ag an bhronnadh ná Seán Ó Maoilste, Orlágh Ní Néill, Kerri Ní Gharmaile, Fodla Ní Ágáin-Fontes, Orlaith Ní Chuilín agus Emma-Jo De Faoite.

Beidh cuid den ghrúpa ag stiúradh turais thrasphobail go hAlbain ag deireadh na míosa le bualadh le cainteoirí Gàidhlig ar Oileán Muile agus le cuairteanna a thabhairt ar Ghlaschú agus ar Dhún Eideann le fáil amach faoin dóigh a bhíonn comhairlí cathracha ag cur Gàidhlig chun tosaigh i gcathracha na hAlban.

Thug Fodla Ní Ágáin-Fontes, oibrí óige CAIRDE Teo, thug sí ardmholadh do lucht eagraithe an tsearmanais bhronnta:
“Onóir mhór a bhí ann bheith ionadaíoch ar chathair Ard Mhacha agus casadh ar an oiread gníomhaithe Gaeilge ó achan chearn den tír ag an searmanas mór in Óstán Ghlasáin.

“Ábhar spreagtha agus mhisnigh é an t-aitheantas seo don chúigiú bliain i ndiaidh a chéile as an obair chrua atá déanta ag foireann Cairde Teo le réimse cuimsitheach seirbhísí a chur ar fáil don phobal in Ard Mhacha. D’éirigh le lucht eagraithe an tsearmanais, Glór na nGael, imeacht iontach a chur ar siúl agus ní dhéanfaidh muid dearmad ar an oíche go ceann i bhfad.”

Bronnadh mórghradam na bliana agus seic €20,000 ar Ghlór na Mona, atá lonnaithe in Iarthar Bhéal Feirste. Bhí ciste iomlán duaiseanna de €80,000 ann a bronnadh ar ghrúpaí pobail, ar chlubanna CLG agus ar chumainn Ghaelacha tríú leibhéal as ar bhain siad amach as cur chun cinn agus athbheochan na Gaeilge.