Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

13 Apr 2018

Reáchtáladh cruinniú poiblí i CLG Chláirsigh Ard Mhacha ar Bhóthar Loch gCál an tseachtain seo le pleananna a fhógairt le Gaelscoil úr a bhunú i gcathair Ard Mhacha ó mhí Mheán Fómhair 2019. Tá an Ghaelscoil ag teacht sna sála ar oscailt na tríú naíscoile sa chathair siar i Meán Fómhair 2017.

Bhí idir thuismitheoirí, ghníomhaithe Gaeilge, ionadaithe pobail agus ionadaithe bunscoile i láthair le h-éisteacht le cur i láthair ó Conor Stiobhard, Oifigeach Forbartha le Comhairle na Gaelscolaíochta, Geraldine Parks, tuismitheoir a chuir páistí tríd an Ghaelscolaíocht, Orlágh Ní Néill, Ceannasaí ag Naíscoil na Caille agus Gearóid Ó Machail, Stiúrthóir Aonach Mhacha. I ndiaidh an chur i láthair, bhí seisiún ceisteanna agus freagraí le Peadar Ó Cuinneagáin ó Chomhairle na Gaelscolaíochta agus tugadh deis do thuismitheoirí féideartha níos mó a fháil amach faoi na pleananna forbartha don Ghaelscolaíocht i gCathair Ard Mhacha.

Tháinig an nuacht dhearfach i ndiaidh don Údarás Oideachais a bPlean Gnímh Bliantiúil do Bhunscoileanna, d’Iarbhunscoileanna agus do Scoileanna Speisialta. Léirítear sa Phlean Gníomhaíochta Blaintúil na gníomhartha atá le cur i gcrích don tréimhse Aibreán 2018 go Márta 2019. Mar gheall ar bhrú agus ar stocaireacht leanúnach ó phobal na Gaeilge sa cheantar, tá sé mar phríomhthosaíocht gnímh do bhunscoileanna é soláthar inbhuanaithe Gaelscolaíochta a éascú agus a chur chun cinn i gceantar Ard Mhacha.

Cuireann an méid seo dualgas ar an fhoras earnála, Comhairle na Gaelscolaíochta, agus ar an údarás bainistithe, an tÚdarás Oideachais, roghanna a fhorbairt le soláthar Gaelscolaíochta a bhunú in Ard Mhacha faoi mhí an Mhárta 2019.

Faoi láthair, tá níos mó éilimh ar áiteanna i nGaelscoileanna ag leibhéal na naíscoile agus na bunscoile ná mar atá ann d’áiteanna. Mar gheall nach bhfuil an soláthar reatha ábalta freastal ar an éileamh seo, ní mór don Údarás Oideachais beart a ghlacadh le freastal ar an easnamh atá tagtha chun cinn le blianta beaga anuas.

Dar le hurlabhra áitiúil ar an Ghaeilge, Gearóid Ó Machail:
“Níl an cás reatha inbhuanaithe. Tá muid ag cur bac ar na scórtha páistí agus ar a dteaghaligh freastal ar an chóras Gaelscolaíochta gach bliain mar nach bhfuil na húdaráis in ann freastal ar an éileamh a léiríonn an fhianaise go soiléir. Níl tuismitheoirí sásta glacadh leis níos mó agus tá siad ag éileamh a gceart leis an Ghaelscolaíocht a roghnú dá bpáistí, díreach mar a shonraítear i gCairt na hEorpa um Teangacha Réigiúnda agus Mionlaigh agus san Acht Oideachais (TÉ) 2014.

“Cuireann muid fáilte roimh an phríomhthosaíocht gnímh atá sonraithe d’Ard Mhacha sa Phlean Gnímh Bliantúil is déanaí ón Údarás Oideachais agus tá muid ag súil le beart dearfach le tabhairt faoin easpa soláthair inár n-earnáil”.