Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

13 Apr 2018

Tá Cairde Teo ag tabhairt cuireadh do thuismitheoirí a bhfuil páistí idir 1 agus 4 bliain d’aois agus atá á dtógáil i nGaeilge acu, tá siad ag tabhairt cuireadh orthu teacht chuig grúpa nua tuismitheoirí agus tachráin a gcuirfear tús leis Dé Sathairn 21 Aibreán. Beidh an grúpa nua ag bualadh le chéile ar 10.30am ag an chlós súgartha ag Diméin an Pháláis in Ard Mhacha. Tá sé mar sprioc ag an ghrúpa páistí roimh aois naíscoile a thabhairt le chéile in atmaisféar Gaelach spraíúil agus tuismitheoirí atá ag tógáil a bpáistí le Gaeilge a chur in aithne dá chéile le smaointí agus modhanna a roinnt maidir le níos mó Gaeilge a úsáid sa bhaile.

Tá an Ghaelscolaíocht ag dul ó neart go neart in Ard Mhacha agus trí naíscoil sa chathair, chomh maith le naíscoil ar an Chéide. Tá roinnt Gaeilgeoirí agus saineolaithe cúraim lae i mbun oibre fosta le h-ionad cúraim lae trí Ghaeilge a oscailte san ionad úr cultúir, Aonach Mhacha, ag an Seamlas. Tá sé mar chuid de phleannanna na cultúrlainne áiseanna ionaid chúraim lae a oscailte ar an dara urlár, chomh maith le spás sábháilte taobh amuigh ar an díon agus freastalóidh an seirbhís ar pháistí níos óige ná aois réamhscoile. Tá mar aighm ag an ghrúpa úr teaghlaigh áitiúla a bhfuil an Ghaeilge mar phríomhtheanga acu a chur in aithne dá chéile agus níos mó tuismitheoirí a spreagadh an Ghaeilge a thabhairt dá bpáistí ó aois an-óg le go bhfeicfidh siad na tairbhí a bhaineann le páiste a thógáil le dhá theanga.

Beidh an grúpa ag bualadh le chéile ag an pháirc uair sa mhí agus beidh neart gníomhaíochtaí agus spraoi ar fáil do na páistí. Ag labhairt di roimh an chéad sheisiún, dúirt Shannón Nic Mhánais, Oifigeach Teaghlaigh ó Cairde Teo, dúirt sí, “Tá an grúpa tuismitheoirí agus tachráin á reáchtáil mar gheall ar an éileamh ar an Ghaeloideachas agus ar sheirbhísí clainne trí Ghaeilge ó phobal an cheantair. Beidh an grúpa nua tacaíochta teaghlaigh seo ábhartha do thuismitheoirí atá ag tógáil a bpáistí trí Ghaeilge agus le tuismitheoirí atá ag iarraidh go mbeidh na buntáistí breise acadúla agus cognaíocha a thugann an Ghaeloideachas do pháistí. Agus obair faoi lán seoil ar an chultúrlann úr, pleananna ann le h-ionad cúraim lae trí Ghaeilge a chur ar fáil, agus Gaelscoil nua beartaithe sna sála ar rath Naíscoil na Caille, am fóirsteanach é seo do thuismitheoirí a bpáistí a thógáil trí Ghaeilge.”