Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

06 Apr 2018

Agus fás na Gaelscolaíochta in Ard Mhacha ag dul ó neart go neart, tá coiste Naíscoil na Caille, le tacaíocht ó Chomhairle na Gaelscolaíochta, ag eagrú oíche elais Déardaoin 12 Aibreán ag Club Sóisialta Chláirsigh Ard Mhacha le plé a dhéanamh ar an fhéidearthacht le Gaelscoil úrnua a oscailt sa chathair. Agus líon shláintiúil freastail ar an ceithre naíscoil áitiúil in Ard Mhacha agus ar an Chéide, tá sé aitheanta ag Comhairle na Gaelscolaíochta go bhfuil níos mó éilimh ar spásanna bunscoile ná mar atá ann dóibh in Ard Mhacha agus mar sin de, go bhfuil gá le soláthar breise le gur féidir le tuismitheoirí leas a bhaint as na tairbhí breise a thugann an t-oideachas dátheangach ag leibhéal na bunscoile de.

Beidh cur i láthair ag an oíche eolais ó ionadaithe Chomhairle na Gaelscolaíochta, chomh maith le roinnt tuismitheoirí ón cheantair ag roinnt taithí s’acu ar earnáil na Gaelscolaíochta. Cuirfear tús leis an oíche eolais ar 7.30pm agus cuirfear fáilte mhór roimh thuismitheoirí a bhfuil spéis acu a gcuid páistí a chur tríd an Ghaelscolaíocht.