Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

07 Jun 2018

Cuirfear tús le grúpa nua siúil do Ghaeilgeoirí, d’fhoghlaimeoirí agus do dhaoine a bhfuil spéis acu sa teanga Déardaoin 7 Meitheamh ar 7pm. Is é aidhm an ghrúpa ná Gaeilgeoirí a spreagadh teacht le chéile agus an Ghaeilge a úsáid agus iad ag glacadh páirte in imeacht sultmhar aclaíochta. Tá sé mar aidhm ag an ghrúpa fosta cuidiú le foghlaimeoirí a gcuid Gaeilge a úsáid agus a gcuid muinín i labhairt na Gaeilge a fheabhsú taobh amuigh den seomra ranga. Tá an grúpa siúil á eagrú ag Cairde Teo agus beidh siad ag díriú ar oidhreacht Ghaelach agus ar oidhreacht Cheilteach Ard Mhacha agus an cheantair máguaird. Tá clár siúlóidí thar mhí an Mheithimh, mhí Iúil agus mhí Lúnasa beartaithe le cuairt a thabhairt ar chuid de shuíomhanna stairiúla agus cultúrtha an cheantair. Beidh rannpháirtithe ábalta eolas a roinnt ar ghnéithe éagsúla de shaibhreas cultúrtha na cathrach agus na tuaithe thart uirthi.

Beidh an chéad shiúlóid ag tosú ag Eamhain Mhacha ar 7pm Déardaoin 7 Meitheamh. Beidh Réamonn Ó Ciaráin, údar Laoch na Laochra agus Cú Chulainn, Ulster’s Greatest Hero, mar threoraí agus labhróidh sé ar thábhacht straitéiseach agus cultúrtha Eamhain Mhacha mar lárionad Uladh Gaelaigh. Chomh maith le turas ar Eamhain Mhacha agus Loch na Séad, siúlfaidh an grúpa a fhad le Stáblaí an Rí agus Ráth Uí Eachaidh le cluinstin faoi na suíomhanna stairiúla, cultúrtha agus seandálaíochta uilig sna bailte fearainn Eamhain, An tSraeth agus Tamhlacht.

Beidh na siúlóidí ann gach dara Déardaoin agus i ndiaidh na siúlóide ag Eamhain Mhacha, beidh an chéad cheann eile ar siúl i nDearclaigh Déardaoin 21 Meitheamh. Beidh an tsiúlóid i nDearclaigh á treorú ag an staraí áitiúil, Liam Ó Manacháin, agus díreoidh sé ar an sráidbhaile féin chomh maith le cuairt ar Loch Thulach na bhFód, áit ar phill clann Lir i ndiaidh 900 bliain a ndíbeartha. Tá siúlóidí beartaithe ag Taiscumar Shuí gCatháin, in Áth an Mhuilinn agus an Baile Ard, An Bhinn Bhorb agus Slí an Átha Buí. Le tuilleadh eolais ar na siúlóidí agus le h-eolas chun dáta ar phointí tosaithe, coinnigh súil ar leathanach Facebook Cairde Teo nó lean @Cairdeteo ar Twitter.

Chomh maith leis na siúlóidí oidhreachta in Ard Mhacha agus sa cheantar máguaird, beidh an grúpa cnocadóireachta Siúil ag dul go Sliabh na Cloche ar imeall chnoic Bhéal Feirste Dé Sathairn 10 Meitheamh. Siúlfaidh na rannpháirtithe san anaclann dúlra a fhad le Cnoc an tSagairt agus le Ráth Shliabh na Choiche. Cuirfear tús leis an tsiúlóid ar 12 nóin ar Bhóthar Flowbog. Roimhe seo i mbliana, shiúil an grúpa ar Shliabh na Circe, Sliabh an Choiligh agus ar Charraig an Cholmáin sna Beanna Boirche, ar Bheann Mhadagáin i mBéal Feirste, ag an Uisce Buí i gCaisleán Ruairí agus ar Shliabh Feá i gCairlinn.