Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

09 Jul 2018

Tá an campa samhraidh Gaeilge is mó in Ultaibh díreach thart, ach tá aiseolas an-dearfach ag teacht isteach go tiúbh géar ón Aoine. Tá na meáin shóisialta ar maos le h-ardmholadh ó thuismitheoirí agus ó pháistí do lucht eagraithe Campa Mhacha 2018 – an t-aon champa samhraidh lán Ghaeilge in Ard Mhacha. Lonnaithe ag Eamhain Mhacha, is é Cairde Teo a eagraíonn an campa a mheallann beagnach 100 páiste ó Ghaelscoileanna an cheantair.  Tá an campa ar siúl anois le 11 bliain agus tá an lucht eagraithe fíorshásta leis an éileamh dochreidte ar imeach na bliana seo, a bhí ar siúl faoin teas glórmhar a bhí againn le cúpla seachtain anuas. Chuir an t-uachtar gréine, an t-uisce, na spéaclaí gréine agus na caipíní go mór leis an champa, agus an teocht níos cosúla le hAlbufeira ná Ard Mhacha.

Labhair comhordaitheoir an champa, Seán Ó Maoilsté faoin lúcháir atá air leis an fhás leanúnach ar an champa samhraidh:
“Bhí éileamh dochreidte ar Champa Mhacha i mbliana. Bhí orainn múinteoirí agus foireann bhreise a fháil agus bhí liosta feithimh fada againn fosta. Bhí na páistí ar dóigh an tseachtain ar fad agus bhí siad iontach sásta an Ghaeilge a úsáid i réimse mór imeachtaí sóisialta agus spraíúla. Ba chóir go raibh na tuismitheoirí agus na múinteoirí an-bhródúil as na páistí a bhíonn againn ag Campa Mhacha, nó is léir go bhfuil grá don teanga agus don chultúr cothaithe acu sna páistí.”

Ghlac na páistí páirt i gceardlanna léirithe raidió, i dturas go hIonad Allamuigh AWOL, i dturas lae ar an Chaisleán Nua agus ar áit shúgartha Coco, i dturas go Baile Átha Cliath agus turas treoraithe i nGaeilge thart ar Pháirc an Chrócaigh, i Scoil na Laochra ag Eamhain Mhacha agus i lá spraoi ag Feirm Ainmhithe C&J.

Bhí an cuairt ar Pháirc an Chrócaigh iontach speisialta nó bhuail na páistí le láithreoir agus tráchtaire RTÉ, Marty Morrissey. Bhí cuid de na cailíní a bhí i láthair sásta an deis a fháil le comhghairdeas a dhéanamh leis as a éachtaí ar an tsraith ‘Dancing with the Stars’ ar RTÉ.

Chomh maith leis sin uilig, bhí na páistí páirteach i dtreanáil iománaíochta agus camógaíochta, i gceardlann ealaíne Ceiltí, in ióga, i dtoraíocht taisce agus i neart gníomhaíochtaí eile. Cuireadh na ceardlanna agus gníomhaíochtaí uilig ar fáil trí mheán na Gaeilge. Is féidir le tuismitheoirí cuairt a thabhairt ar leathanach Facebook Cairde Teo le teacht ar na céadta grianghraf ó Champa Mhacha 2018.

Ar an Aoine, d’oibrigh na páistí le múinteoirí agus le ceoltóirí áitiúla le ceolchoirm a reáchtáil do theaghlaigh agus d’aíonna eile le deireadh a chur le Campa Mhacha 2018. Tháinig tuismitheoirí agus teaghlaigh na bpáistí le chéile san amharclann ag an ionad do cheolchoirm den chéad scoth. Is é Cairde Teo a reáchtálann Campa Mhacha a bhfuil múinteoirí agus oibrithe óige ag obair ann, a bhfuil neart taithí acu thar na blianta. Bíonn an fhoireann uilig láncháilithe agus lánoilte agus déantar promhadh orthu de réir na reachtaíochta.

Faigheann an campa páirtmhaoiniú ón Údarás Oideachais agus ó Fhoras na Gaeilge. Ba mhaith le Cairde Teo a mbuíochas a ghabháil le múinteoirí agus cinnirí an champa a chaitheann seachtain dá laethanta saoire an tsamhraidh linn, le foireann Pháirc an Chrócaigh, Ionad Coco, Feirm C&J agus AWOL. Déanann siad buíochas fosta le hIonad Eamhain Mhacha, go háirithe le Rosaleen agus le Damian, le Jerome McCarthy agus le Seán ó Jerome’s Coach Hire. Gabhann siad buíochas ar leith fosta le réalt CLG Ard Mhacha, Seosamh Mac Giolla Rua as Cláirsigh Ard Mhacha, a thug cuairt ar an champa ar an lá deireanach le duaiseanna a bhronnadh ar Ghaeilgeoirí na seachtaine.

Ar deireadh, ba mhaith le CAIRDE buíochas a ghabháil leis na páistí uilig a chur go mór leis an champa ó thaobh rannpháirtíochta, spraoi, fuinnimh agus díograise de. Maith sibh a pháistí agus bainígí úsáid as an Ghaeilge ar feadh an tsamhraidh uilig.