Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

16 Aug 2018

Tá CAIRDE Teo agus Trademark as Béal Feirste ag reachtáil bunchúrsa leathlae saor ó chostas do cheannairí pobail, darb ainm ‘Cumasú Pobail agus Forbairt Eacnamaíoch’.

Eagrófar an cúrsa in Óstán Chathair Ard Mhacha idir 9.30 agus 13.00 Dé Sathairn 8 Meán Fómhair 2018. Cuirfear tae, caifé agus soláistí ar fáil. Moltar clárú a luaithe agus is féidir.

Beidh deis ag na rannpháirtithe freastal ar shraith ceardlanna, ar chlinicí comhairle agus ar chruinnithe tacaíochta le pleananna gnó a fhorbairt agus tacaíochtaí eile a fháil a chuideoidh leo fiontair úra a bhunú.

Beidh an cúrsa úsáideach ag ceannairí pobail agus oibrithe pobail agus tacófar leo cláir chomhoibrithe forbartha a bhunú. Cuirfear oiliúint agus tacaíocht bhreise do rannpháirtithe lena chinntiú go bhforbrófar a bhfiontair féin ar bhonn níos inbhuanaithe. Cuirfear fáilte ar leith roimh dhaoine nó roimh ghrúpaí a bhfuil smaointí agus fiontair chultúrtha nó pobail i gceist acu.

Tá taithí agus saineolas ar leith ag Trademark agus ag CAIRDE Teo i bhforbairt sochfhiontar. Comhar pobail atá in Aonach Mhacha, atá ag tógáil ionaid úir cultúir ar chostas £2 milliún faoi láthair i gcathair Ard Mhacha. Osclófar Aonach Mhacha in 2019 agus cuirfear fostaíocht, spás oifige agus spás sóisialta ar fáil d’fhiontair phobail.

Eagrófar ‘Ceardlann Pleanála Straitéisí’ eile d’fhiontair chultúrtha atá ag iarraidh iad féin a lonnú in Aonach Mhacha in 2019.

Eagrófar an cheardlann seo in oifigí Chleamairí Ard Mhacha, Sráid na Mainistreach, Ard Mhacha ó 10:00 go 13:00 ar an Aoine 7 Meán Fómhair 2018. Cuir in iúl a luaithe agus is féidir cé acu ar mhaith leat freastal ar an cheardlann, nó tá líon teoranta spásanna ar fáil ar bhonn tús freastail ar an duine is túisce.

Tá an togra seo á sholáthar le tacaíocht airgeadais ón chlár Awards for All de chuid an Big Lottery Fund.

Le tuilleadh eolais a fháil nó le h-áit a chur in áirithe ar an chúrsa nó sa cheardlann, déan teagmháil le Gearóid ar 028 37515229 nó ar rphost ag gearoid@cairdeteo.com.