Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

10 Sep 2018

Bhí ionadaithe ó dheich eagraíocht pobail as Ard Mhacha, Fear Manach, Tír Eoghain i láthair ag cúrsa a reáchtáil Cairde Teo do cheannairí pobail ag Óstán Chathair Ard Mhacha ag an deireadh seachtaine. ‘Cumasú Pobail agus Gluaiseacht na gComharchumann’ a bhí ar an chúrsa a sholáthar an Dr Stiofán Ó Nualláin agus Alice Mc Larnon MEd ón ghníomhaireacht sainoiliúna Trademark.

Bíonn Trademark atá lonnaithe i mBéal Feirste ag tacú le forbairt comharchumann oibrithe. Trí fhiontair rathúla gnó a fhorbairt, is féidir cur le buaine eacnamaíoch agus le h-atógáil pobail agus oidhreacht inmharthanachta agus ceartais shóisialta a chothú. Is ball é Trademark de Líonra na gComharchumann Oibrithe a thugann le chéile comharchumainn oibrithe ó gach cuid den tír le comharchumainn oibrithe a chur chun cinn agus iad a spreagadh tacú lena chéile.

Mar chuid den chúrsa, bhí cur i láthair inspioráideach ón ghnó ceannródaíocht, Belfast Cleaning Society. Comharchumann oibrithe atá in Belfast Cleaning Society a d’fhreastail ar riachtanais na réalta ceoil ag Gradaim MTV agus a ghlan suas i ndiaidh 65,000 custaiméar le linn féile cheoil Tennants Vital.

Beidh deis ag na rannpháirtithe freastal ar shraith ceardlanna, clinicí eolais agus cruinnithe tacaíochta as seo amach, a mbeidh pleananna gnó mar thoradh orthu chomh maith le tacaíochtaí breise a chuideoidh le bunú comharchumann nua pobail agus oibrithe. Cuirfear meantóireacht agus tacaíocht bhreise ar fáil do rannpháirtithe lena chinntiú go mbunófar fiontair fhéideartha ar bhonn níos inbhuanaithe.

Tá Trademark ceangailte le Comhdháil na gCeardchumann agus tá siad lonnaithe i mBéal Feirste. Bíonn siad ag soláthar réimse cúrsaí oideachais agus oiliúna, idir chúrsaí creidiúnaithe agus neamhchreidiúnaithe. Bealach éagsúil éifeachtúil é comharchumann le fostaíocht a chruthú, le dul i ngleic le bochtanas agus le tabhairt faoin seicteachas trí oibrithe a thabhairt le chéile agus muinín agus daonlathas san áit oibre a chur i bhfeidhm in áit amhrais san áit oibre.

Tá taithí agus saineolas ar leith ag Trademark agus ag Cairde Teo maidir le daoine a thabhairt le chéile chun leas an phobail uilig. Bhunaigh CAIRDE Teo an comharchumann pobail, Aonach Mhacha, atá ag tógáil lárionad £2 milliún cultúir agus fiontraíochta in Ard Mhacha faoi láthair, a bheas oscailte don phobal in 2019 le fostaíocht agus spás a chruthú don gheilleagar sóisialta.

Tá an tionscadal seo á sholáthar le tacaíocht airgeadais ón chlár Awards for all de chuid an Big Lottery Fund.