Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

24 Jan 2019

Chuir an grúpa dátheangach cnocadóireachta Siúil tús le clár siúlóidí 2019 ar na mallaibh le turas chuig Coill Chnoc Máine in aice leis an Eochair, Contae Thír Eoghain, baile Fhionn Mhic Chumhaill sa mhiotaseolaíocht. Bhí fiche Gaeilgeoir agus foghlaimeoir i láthair le sult a bhaint as siúlóid phleisiúrtha ar maidin dheas Eanáir trí choill bhuaircíneach leathanduilleach suas leis an tuama pasáiste ar mhullach Chnoc Máine. Tugtar uaigh Áine ar an tuama agus deirtear go bhfuil sé 5000 bliain d’aois. Tá roinnt leacacha taobh istigh den charn a bhfuil ealaíon ársa le feiceáil orthu, idir chiorcail, bhíseanna, fhiarláin agus ogham. Is dócha go dtig ainm an tuama ón bhandia Ceilteach Áine atá luaite le lár an tsamhraidh agus leis an ghrian. Bhí radharc den scoth ag an ghrúpa thar thírdhreach Thír Eoghain agus thar na cnoic in aice láimhe, mar atá Sliabh Beatha i Muineachán agus i bhFear Manach.

Leanfar leis an chlár siúlóidí ar an Satharn 2 Feabhra le siúlóid ar Shliabh Crúb ó bhaile beag Fhionnais. Tá foinse an Lagáin ar an tsliabh seo, atá amuigh léi féin ar imeall na mBeann Boirche agus i measc dhroimíní beaga Dhroim Bearach. Bhíodh carn mór ar an mhullach tráth agus ba é ba cheannscríbe ag muintir na háite ar Dhomhnach na bhFraochán ag deireadh mhí Iúil, traidisiún atá á cheiliúradh go fóill ar Charraig an tSeachaic taobh amuigh d’Ard Mhacha. Cuirfear tús leis an tsiúlóid ar Shliabh Crúb ar 11am ar 2 Feabhra ag teach an phobail i bhFionnas agus siúlfaidh rannpháirtithe ar Pass Loaning a fhad leis an mhullach agus síos arís ar bhóthar an tarchuradóra ar Dree Hill. Cuirtear fáilte mhór roimh bhaill úra i gcónaí. Beidh an grúpa as Ard Mhacha ag bualadh leis an ghrúpa cnocadóireachta Gaeilge atá á reáchtáil ag Pobal ar a’n Iúil ón Ómaigh Dé Domhnaigh 3 Márta ar shiúlóid a bheas siad á reáchtáil ar Shliabh Bheatha atá lonnaithe thar thrí chontae; Muineachán; Tír Eoghain; agus Fear Manach.

Ag teacht sna sála ar na siúlóidí ar Shliabh Crúb agus ar Shliabh Beatha, tá réimse leathan turas siúlóide beartaithe ar fud thuaisceart na tíre, chomh maith le siúlóid ar bheannta Chill Mhantáin i rith an tsamhraidh. Cuimseoidh an clár siúlóidí sna Beanna Boirche, sna Cruacha Gorma i ndeisceart Dhún na nGall, sna Cúlaithe i gcontae Lú agus Cnoc Breac i Sléibhte Mhuintir Luinigh. Le tuilleadh eolais a fháil ar an ghrúpa Siúil, is féidir bualadh isteach chuig oifig Cairde Teo ag an siopa Cult Úr in Ionad Siopadóireachta Chathair Ard Mhacha nó is féidir scéala a chur chuig Seán ar sean@cairdeteo.com nó 028 3751 5229.