Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

20 Feb 2019

Tá ionadaithe CAIRDE Teo breá cleachtaithe le searmanais bhronnta.

Tugadh aitheantas d’fhoireann agus d’oibrithe deonacha na h-eagraíochta as a gcuid iarrachtaí ag an searmanas bliantúil in Óstán Theach Ghlasáin i gContae na hIarmhí ar an tseachtain seo caite.

Fuair an eagraíocht nuálach cultúir ceithre ghradam i mbliana. Seo an séú bliain i ndiaidh a chéile go bhfuil aitheantas faighte ag CAIRDE Teo ag an searmanas ardcháile.

Bronntar gradaim Ghlór na nGael ar eagraíochtaí Gaeilge mar aitheantas ar a n-iarrachtaí le teanga dhúchais na tíre a chur chun cinn i bpobail áitiúla ar fud na hÉireann. Bronnadh ciste duaise de €80,000 ar ghrúpaí pobail agus ar Chumainn Ghaelacha i gcoláistí tríú leibhéal.

Fuair CAIRDE Teo an chéad duais sa chatagóir do bhailte le daonra faoi 20,000. Bronnadh duais Chomhairle na Gaelscolaíochta as an Ghaelscolaíocht a chur chun tosaigh in Ard Mhacha agus bronnadh duais an Timire as an obair athmhuintearais i measc daoine a bhfuil cúlraí difriúla creidimh acu.

Glaodh an grúpa ar an ardán arís eile le glacadh le duais Ógras as an obair uilig a dhéanann siad le clubanna agus le h-imeachtaí óige a chomhodrú trí mheán na Gaeilge.

A bhuí le CAIRDE Teo, tá réimse leathan seirbhísí ar fáil do phobal na Gaeilge in Ard Mhacha: oiliúint i bhfiontraíocht pobail; tograí meáin chumarsáide; ranganna oíche; tréimhsí cónaithe; clubanna óige; scéimeanna samhraidh; tionscnaimh thrasphobail; cláir sláinte agus neart imeachtaí sóisialta i rith na bliana.

Áislann Rann na Feirste i nGaeltacht Dhún na nGall a bhain an phríomhdhuais: trófaí Ghlór na nGael, urraithe ag Foras na Gaeilge, agus seic €20,000 urraithe ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Bronnadh mórdhuaiseanna eile leis ar Charn Tóchair i Contae Dhoire agus ar Ghlór na Móna i mBéal Feirste.

Bronnadh ardghradam speisialta, Gradam Ghlór na nGael, ar na deartháireacha Séamus agus Seán Mac Seáin. Rugadh i mBéal Feirste iad beirt agus chuir siad beirt go mór le saol na Gaeilge sa chathair agus sa tír ina h-iomláine.

I measc an ghrúpa mór as Ard Mhacha a bhí i láthair ag an searmanas, bhí Seán Ó Maoilste, Máire Ní Phronntaigh, Aodhán Mac Threinfhir, Gearóid Ó Machail, Sárán Ó Machail, Réamonn Ó Ciaráin, Alana Ní Chiaráin agus Antaine Ó Donnaile.

Thug Seán Ó Maoilsté, oifigeach Gaeilge le CAIRDE Teo, thug sé ardmholadh do lucht eagraithe an tsearmanais, a rá: “Onóir mhór a bhí ann ionadaíocht a dhéanamh ar son chathair Ard Mhacha agus bhí oíche den scoth againn ag casadh ar ghníomhaithe Gaeilge ó na ceithre cheard na tíre.

“Cuireann muid fáilte mhór roimh an aitheantas tábhachtach seo don séú bliain in aghaidh a chéile as an obair mhór atá curtha isteach ag foireann agus ag oibrithe deonacha Cairde Teo ó cheann ceann na bliana le réimse cuimsitheach seirbhísí Gaeilge a chur ar fáil do mhuintir Ard Mhacha. Ní dhéanfaidh muid dearmad ar an imeacht speisialta seo go ceann i bhfad agus ba mhaith liom buíochas agus ollghairdeas a dhéanamh le Glór na nGael as an chomórtas bliantúil seo a reáchtáil.”