Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

27 Feb 2019

Tá Gaeil Ard Mhacha ag dúil go mór le coicís spraíúil lán imeachtaí i rith na féile bliantúla, Seachtain na Gaeilge. Tá mar aghaideanna na féile i mbliana Linda Ervine, gníomhaí Gaeilge ar Bhóthar Bhaile Nua na hArda i mBéal Feirste; Michael Daragh Macauley, peileadóir sinsear agus buaiteoir uileÉireann le Baile Átha Cliath; Tracy Clifford, láithreoir agus ceirneoir ar RTÉ 2FM; agus Sibéal Ní Chasaide, amhránaí binn iomráiteach Gaeilge as Ráth Chairn na Mí. Tá clár cuimsitheach Ard Mhacha á chomhordú ag CAIRDE Teo agus cúnamh airgid as Foras na Gaeilge, Seachtain na Gaeilge agus Comhairle Ard Mhacha.

I measc na mbuaicphointí le linn na féile, beidh seoladh scéalchlár na Gaeilge ag suíomh na cultúrlainne úire, Aonach Mhacha. Agus an obair tógála faoi lán luais anois agus an chultúrlann le h-oscailt i bhFómhar 2019, beidh idir ghníomhaithe áitiúla agus thacadóirí mór le rá ar an scéalchlár ag cur cás na Gaeilge agus an dátheangachais chun tosaigh, chomh maith le h-amlíne stair na teanga in Ard Mhacha ó 2000 BC a fhad leis an lá atá inniu ann. Tá obair mhór curtha isteach ag an Dr Antaine Ó Donnaile leis an eolas ar fad a tharraingt le chéile agus beidh sé ag caint ar an ábhar ag ranganna Gaeilge Cairde Teo Dé Céadaoin 13 Márta ar 19.00 i gColáiste Chaitríona. Beidh cóisir speisialta teaghlaigh ann do theaghlaigh áitiúla Gaeilge ar 18.15 Dé hAoine 8 Márta ag Áisionad Bhóthar na hArdeaglaise, le neart siamsaíochta do thuismitheoirí agus do pháistí araon.

Ar an Satharn 9 Márta, beidh Cairde Teo i gcomhar le coiste cultúir CLG Ard Mhacha ag reáchtáil réimse dianchúrsaí Gaeilge do gach leibhéal foghlaimeora. Beidh na ranganna ar siúl sa Pháirc Lúthchleasa ó 10.30 go 15.30 agus beidh rang ann do bhunfhoghlaimeoirí, do mheánleibhéal agus d’fhoghlaimeoirí ardranga. Bhí an-rath ar dhianchúrsaí eile a reáchtáladh roimhe seo agus foghlaimeoirí ó achan chuid d’Ard Mhacha agus de chúige Uladh, le roinnt réalta peile, iomána agus liathróide láimhe as Ard Mhacha san áireamh. Tá cuireadh speisialta á chur roimh mhuintir Ard Mhacha an teanga a fhoghlaim nó snas a chur ar á gcuid Gaeilge sa bhliain stairiúil speisialta seo agus muid ag dréim le h-oscailt ionad Gaeilge, cultúir agus ealaíon Ard Mhacha. Le tuilleadh eolais a fháil nó le spás a chur in áirithe ag na dianchúrsaí, déan teagmháil le Seán ar sean@cairdeteo.com nó 028 3751 5229. Beidh imeachtaí speisialta ar siúl don fhéile ag na ranganna Gaeilge i gColáiste Chaitríona agus ag an dá chlub óige Gaeilge a reáchtáltar ag Áisionad Bhóthar na hArdeaglaise.

Beidh Linda Ervine in Ard Mhacha le labhairt ar an ábhar spéisiúil ‘Protastúnaigh agus an Ghaeilge’ agus ar a turas foghlama Gaeilge féin mar dhílseoir as oirthear Bhéal Feirste. Beidh an chaint shuimiúil seo ar siúl i Leabharlann Mhic Roibín ar 18.00 Déardaoin 14 Márta. Beidh CLG Ard Mhacha ag óstáil preabGhaeltachta sa Pháirc Lúthchleasa do na cluichí peile Ard Mhacha v An Clár i Roinn 2 den LGFA agus Ard Mhacha v Fear Manach i Roinn 2 den NFL. Beidh deis ag an lucht tacaíochta a gcuid Gaeilge a chleachtadh ag na cluichí agus eolas a fháil ar imeachtaí agus ar thograí Gaeilge atá ar siúl ar fud an chontae. Ar an lá deireanach den fhéile ar Lá Fhéile Pádraig nuair a bheas Cumann Óige Ard Mhacha ag glacadh páirte i mórshiúl na Féile Pádraig. Cuirfear deireadh leis an fhéile le aifreann Gaeilge na Féile Pádraig ar 17.30 in Ardeaglais Naomh Pádraig.