Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

26 Mar 2019

Dúirt POBAL, eagras neamhspleách abhcóideachta na Gaeilge, gur scríobh roinnt feisirí Westminster mór le rá chuig Karen Bradley, Stát rúnaí TÉ, le tacaíocht a léiriú d’Acht na Gaeilge agus lena gríosadh le gníomhú ag Westminster mura dtagann réiteach ag leibhéal na polaitíochta áitiúil. Tig éileamh na bhFeisirí ar reachtaíocht teanga in oirthuaisceart na hÉireann sna sála ar chuairt a thug toscaireacht POBAL ar Westminster, a raibh ionadaithe CAIRDE Teo Gearóid Ó Machail agus Réamonn Ó Ciaráin mar chuid di.

Dúirt Janet Muller, Stiúrthóir POBAL, ‘Chuaigh POBAL go Westminster i mí na Samhna seo caite agus reáchtáil muid sraith de chruinnithe le feisirí. Tá an litir seo mar thoradh na dtoscaireachta sin agus na hoibre leanúnaí atá ar bun ag POBAL le reachtaíocht na Gaeilge a fháil agus cosaint na teanga a chur i dtiúin le gach áit eile ar na hoileáin seo. Shínigh Conor McGinn, Páirtí an Lucht Oibre; Liz Saville-Roberts, Plaid Cymru; Angus Brendan Mac Neil, SNP; Guto Bebb agus David TC Davies, Páirtí na gCoimeádach an litir agus ba mhaith le POBAL ár mbuíochas a ghabháil leo uilig as ucht a gcuid oibre ar an cheist seo.

Dúirt Janet, ‘Maitear sa litir gur cheart do Westminster féin gealltanas Chill Rimhinn, Acht Gaeilge a thabhairt isteach, a chomhlíonadh  mura dtig leis na polaiteoirí áitiúla teacht ar chomhréiteach go luath. I bhfianaise folúntas sna hinstitiúidí cineachta anseo, deir na feisirí go gcaithfear Westminster an bearna a líonadh. Nótálainn siad go bhfuair moltaí reachtaíochta POBAL don acht tacaíocht thar na bearta i dtrí chomhairliúchán rialtasacha ó bhí 2007 ann. Molann POBAL na feisirí seo, a rinne dianmhachnamh ar an cheist agus a chinn gur cheart an Stát rúnaí a gríosadh le gníomh arís eile le feabhas a chur ar chosaint agus ar chaomhnú na Gaeilge sna sé chontae..’