Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

29 May 2019

Tá Bord Stiúrtha Ghlór na nGael ag forbairt painéil daoine a bheadh sásta feidhmiú ar Bhord Stiúrtha, ar Choiste Iniúchóireachta Inmheánaí nó ar fho-choistí eile na heagraíochta (a bhunófar ó am go ham).

Ó 2014 tá Glór na nGael aitheanta mar cheanneagraíocht náisiúnta le freagracht ar leith i dtrí réimse oibre; (1) forbairt na Gaeilge sa teaghlach; (2) forbairt na Gaeilge i measc grúpaí pobail agus (3) forbairt na Gaeilge i measc grúpaí fiontraíochta agus gnó.

Tá sé tábhachtach do Bhord Ghlór na nGael go bhfuil réimse leathan daoine, le réimse leathan spéiseanna, ag feidhmiú ar a shon agus ag treorú todhchaí na heagraíochta.  

Tá daoine le taithí agus spéis de dhíth le rólanna deonacha ard-leibhéil a líonadh san eagraíocht, ag leibhéal Stiúrthóra, Comhalta Cuideachta agus fo-choistí.

Cuirfear spéis faoi leith roimh dhaoine le taithí oibre agus/nó cúlraí, mar seo a leanas;

a.     Tuismitheoirí atá ag tógáil clainne le Gaeilge
b.     Mná
c.     Lonnaithe sna Sé Chontae (Tuaisceart Éireann)
d.     Forbairt pobail
e.     Forbairt na fiontraíochta
f.      Réimse gnó
g.     Cúlra cuntasaíochta/airgeadais/iniuchóireachta 

Buntáistí

Cé nach bhfuil aon tuarastal ag dul leis na folúntais seo íocfar costais taistil agus íostas le baill na gcoistí éagsúla.
Taobh le sin, is deis iontach í seo, páirt a ghlacadh i gceann de na heagrais Ghaeilge is mó sa tír agus tionchar a imirt ar a thodhchaí.
Don duine sin atá ag lorg taithí ard-leibhéil, is deis iontach í seo, an taithí sin a fháil. 

Tuilleadh eolais

Más spéis leat a bheith san áireamh, seol litir chuig lorcan@glornangael.ie ag sonrú cén ról a cheapfá go mbeifeá go maith aige agus an taithí atá agat tabhairt faoi.

Má tá tuilleadh eolais uait, is féidir teagmháil a dhéanamh le Ceannasaí Ghlór na nGael ag lorcan@glorangael.ie nó ar 00353 87 9790193.