Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

09 May 2019

Bhí roinnt Gaeil óga as Ard Mhacha i gcuideachta na scórtha eile as Cúige Uladh agus Cúige Laighean ag deireadh seachtaine cónaithe i nGaeltacht Thír Chonaill. Cairde Teo a d’eagraigh an turas mar chuid den chlub óige Gaeilge d’aois iarbhunscoile, Cumann na nDéagóirí. Chuaigh na déagóirí as Ard Mhacha go Dún Lúiche in iarthuaisceart Dhún na nGall faoi scáth na hEaragaile maorga le seal a chaitheamh le Gaeilgeoirí óga ó chlubanna Ógras ó Chaisleán Uidhlín, ó Bhaile Átha Cliath, ó Nás na Ríogh agus ó Léim an Bhradáin.

Thug an grúpa cuairt ar an oileán galánta Gaeltachta, Gabhla, atá ciliméadar amháin amach ó chósta Ghaoth Dobhair. Cé go raibh breis agus 150 duine ina gcónaí ar an oileán tráth, tháinig laghdú air seo gur tréigeadh an t-oileán i lár na 60idí, ach tá cónaí arís ar an oileán le blianta beaga anuas agus roinnt teaghlach i ndiaidh a bhogadh ar ais. Tá roinnt tránna rúnda gan milleán ar Ghabhla agus thug turas treoraithe léargas do na daoine óga ar oidhreacht Ghaelach an oileáin agus ar chruatan an tsaoil amuigh ar an fharraige mhór. Chomh maith leis an turas go Gabhla, bhuail na Gaeil óga le muintir na háite ag cóisir agus céilí speisialta a eagraíodh ag Ionad Chois Locha le ceiliúradh a dhéanamh ar chaoga bliain den eagraíocht óige, Ógras. Ghlac an grúpa páirt fosta i siúlóid dheas tríd an Ghleann Nimhe taobh le hAbhann Dhuibhlinne agus trí Eastát Mag Aonasa.

Ógras, an eagraíocht náisiúnta don obair óige trí Ghaeilge, a d’eagraigh an deireadh seachtaine mar chuid dá gclár le comóradh a dhéanamh ar 50 bliain a bhunaithe. Tá dhá chlub óige Gaeilge á reáchtáil ag Cairde Teo in Ard Mhacha i gcomhar le Ógras do pháistí idir Rang 4 agus Rang 7 ó Ghaelscoileanna agus do dhaltaí Gaelcholáiste agus iardhaltaí Gaelscoile i scoileanna Béarla. Bhuail an club iarbhunscoile le chéile dhá uair sa mhí ó Mheán Fómhair agus ghlac siad páirt i roinnt tionscadal, imeachtaí agus turas, chomh maith le tógáil bruscair agus cúrsa speisialta i scileanna foraoise. Bhuail an club bunscoile le chéile uair sa tseachtain ag Áisionad Bhóthar na hArdeaglaise agus chuaigh siad ar roinnt turas spraíúil chuig Daonpháirc agus Iarsmalann Iompair Uladh, chuig Awesome Walls i mBaile Átha Cliath agus chuig Air-tastic. Cé go mbeidh an club críochnaithe ag deireadh mhí Bealtaine do bhriseadh an tsamhraidh, beidh na páistí ag dúil go mór le Campa Mhacha ag tús mhí Iúil agus beidh cuid mhór de bhaill Chumann na nDéagóirí ag freastal ar choláiste Gaeltachta i dTír Chonaill.

Agus é ag tagairt ar rath na gclubanna óige, leag Seán Ó Maoilsté, oifigeach Gaeilge Cairde Teo, leag sé béim ar an tábhacht a bhaineann leis na clubanna le meas a chothú sna daoine óga dá dteanga féin. “Bíonn deis ag na daoine óga a scileanna teanga a fhorbairt taobh amuigh den seomra ranga agus an Ghaeilge a úsáid i dtimpilleacht spraíúil tarraingteach, rud a fhágannn go bhfuil an teanga i bhfad níos nadúrtha dóibh. Tríd na malartáin, cuairteanna agus turais éagsúla, bhí na daoine óga ábalta cairdeas nua a fhorbairt agus bualadh le céadta eile a bhfuil an Ghaeilge mar phríomhtheanga acu fosta, a chuir in iúl dóibh go raibh siad mar chuid de phobal teanga níos mó. Ba mhaith le Cairde Teo buíochas a ghabháil lenár gceannairí óige Fiona, Shannón, Aodhán, Alana, Líosa agus Megan a d’obair go dúthrachtach dícheallach lena chinntiú go raibh na páistí ábalta freastal ar an obair óige trí Ghaeilge, le Foras na Gaeilge agus Seirbhís Óige an Údaráis Oideachais as an tacaíocht airgeadais le clár rialta imeachtaí a reáchtáil. Ba mhaith linn buíochas a thabhairt do Ógras fosta as an tacaíocht agus cúnamh i rith na bliana, do Chomhthionól Ard Mhacha Thiar as úsáid a gcuid áiseanna agus do na páistí, daoine óga agus tuismitheoirí as a rannpháirtíocht, a dtacaíocht agus an spreagadh ar fad.”