Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

27 Jun 2019

Tá fáilte curtha ag Cairde Teo roimh vóta a ghlac Comhairle ABC beartas um chomharthaíocht dhátheangach sráide a thabhairt isteach in Ard Mhacha, i nDroichead na Banna agus i gCreag Abhann.

Mar gheall ar an bheartas úr seo, beidh an Comhairle ábalta cuid dá ndualgais reachtúla agus dlíthiúla a chomhlíonadh. Ag caint i ndiaidh don vóta rúnda dul trídar éigean, dúirt Oifigeach Straitéise CAIRDE Teo, Gearóid Ó Machail, dúirt sé:

“Tá sé thar am don bheartas seo bheith in áit, ach mar sin féin, cuireann muid fáilte roimh an chéad chéim seo ón údarás áitiúil le tabhairt faoin chomhionannas, faoin dea-chaidreamh agus faoi éagsúlacht chultúrtha i gceantar comhairle ABC. Díolann Gaeilgeoirí rátaí agus tá na cearta céanna tuillte acu le teacht ar sheirbhísí agus áiseanna na comhairle. Foilsíodh tuarascáil anuraidh a leag béim ar theip ghlan Chomhairle Ard Mhacha, Droichead na Banna agus Creag Abhann  dualgais a shínigh rialtas na Ríochta Aontaithe a chomhlíonadh”. D’fhoilsigh an Coiste um Riar na Córa agus Conradh na Gaeilge an tuairisc ‘Comhairlí Áitiúla, Dualgais agus an Ghaeilge: Creatlach Comhlíonta’ a rinne measúnú ar cé acu ar chomhlíon rialtas áitiúil dualgais idisnáisiúnta i dtaca leis an Ghaeilge.

Lean an tUasal Ó Machail:

“Tá údarás ag comhairlí áitiúla maidir le comharthaíocht sráide agus le forbairt pobail, maidir le gníomhaíochtaí cultúrtha agus oidhreachta, agus trína gcuid brandála agus seirbhísí i limistéir áitiúla agus thiocfadh leo go leor a dhéanamh leis an Ghaeilge a chur chun cinn. Tá dualgas deachaidrimh ar chomhairlí fosta agus ba chóir do chomhairlí bheith ag tabhairt faoi leatrom agus comhthuiscint a chur chun cinn i dtaca le réimse ceisteanna comhionannais.”

“In 2018, d’fhreagair Comhairle ABC nach raibh beartas ar bith acu don Ghaeilge, ná aon fhoráil don Ghaeilge taobh istigh de bheartas ar bith eile. Níl an Ghaeilge le feiceáil sa bhrandáil, ar chomharthaíocht nó i lógó na comhairle. Níor chomhlíon an beartas um chomharthaíocht sráide na dualgais reachtúla faoi Chairt na hEorpa um Teangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh.

“Mar fhreagra ar cheist i dtaca le h-acmhainniú chur chun cinn agus chosaint na Gaeilge, dúirt an Chomhairle nár fhostaigh siad Oifigeach Gaeilge riamh agus níor chuir siad isteach ar an mhaoiniú a sholáthraíonn Foras na Gaeilge le duine a fhostú.

“D’fhreagair Comhairle ABC fosta nach raibh aon bheart glactha acu le tabhairt faoin leatrom ar an Ghaeilge, agus nár chuir siad aon bheart in áit le comhbhá agus comhthuiscint ar an Ghaeilge a chur chun cinn.

“Níor thug Comhairle ABC aon eolas ar sheirbhísí atá ar fáil trí Ghaeilge nó a bhaineann leis an Ghaeilge. Nuair a fiafraíodh cén seirbhísí a tugadh i nGaeilge laistigh de dhualgais idirnáisiúnta, dúirt Comhairle ABC nár bhain sé leo, mar nach raibh aon bheartas acu agus gur fhreagair siad roimhe nach raibh aon bheart glactha acu i dtaca leis an Ghaeilge de.

“Ní dhearnadh aon iniúchadh ar scileanna Gaeilge i measc na foirne. D’fhreagair Comhairle ABC nach raibh siad cinnte cé acu a bhí soláthar reatha níos lú ná an soláthar roimhe seo”.

“Tá súil agam go léiríonn an vóta seo go bhfuil Comhairle ABC ag tabhairt faoi na dualgais reachtúla agus dlíthiúla d’íocóirí rátaí.”