Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

16 Jul 2019

Tá Gaeilgeoirí óga Ard Mhacha ag teacht chucu féin i ndiaidh campa samhraidh den chéad scoth a reáchtáladh dóibh ag tús mhí Iúil. Tá na meáin shóisialta ar maos le h-ardmholadh ó thuismitheoirí agus ó pháistí do lucht eagraithe Campa Mhacha 2018 – an t-aon champa samhraidh lán Ghaeilge in Ard Mhacha. Lonnaithe ag Eamhain Mhacha, is é Cairde Teo a eagraíonn an campa a mheallann beagnach 100 páiste ó Ghaelscoileanna an cheantair.  Tá an campa ar siúl anois le 12 bliain agus tá an lucht eagraithe fíorshásta leis an éileamh dochreidte ar imeach na bliana seo, a bhí ar siúl faoin teas glórmhar a bhí againn le cúpla seachtain anuas. Chuir an t-uachtar gréine, an t-uisce, na spéaclaí gréine agus na caipíní go mór leis an champa, agus an teocht níos cosúla le hAlbufeira ná Ard Mhacha.

Labhair comhordaitheoir an champa, Seán Ó Maoilsté faoin lúcháir atá air leis an fhás leanúnach ar an champa samhraidh:
“Bhí éileamh dochreidte ar Champa Mhacha i mbliana. Bhí orainn múinteoirí agus foireann bhreise a fháil agus bhí liosta feithimh fada againn fosta. Bhí na páistí ar dóigh an tseachtain ar fad agus bhí siad iontach sásta an Ghaeilge a úsáid i réimse mór imeachtaí sóisialta agus spraíúla. Ba chóir go raibh na tuismitheoirí agus na múinteoirí an-bhródúil as na páistí a bhíonn againn ag Campa Mhacha, nó is léir go bhfuil grá don teanga agus don chultúr cothaithe acu sna páistí.”

Ghlac na páistí páirt i réimse leathan imeachtaí i rith na seachtaine idir ióga, turas go Feirm Spraoi Fort Evergreen, turas lae go hAnaclann Dúlra Oxford Island, i dturas go Baile Átha Cliath agus turas treoraithe den scoth thart ar Iarsmalann na Lúchorpán agus lá spraoi ag Cosán Narnia ag Páirc Foraoise Chill Bhrónaí.

Chomh maith leis sin uilig, bhí na páistí páirteach i dtreanáil iománaíochta agus camógaíochta, i gceardlann ealaíne Ceiltí, i dtoraíocht dúlra agus i ndéanamh boscaí agus beathadáin éan, agus chuir siad fáilte mhór roimh Chleamairí Ard Mhacha a bhí díreach i ndiaidh pilleadh ó thuras ceoil sa tSín. Cuireadh na ceardlanna agus gníomhaíochtaí uilig ar fáil trí mheán na Gaeilge. Is féidir le tuismitheoirí cuairt a thabhairt ar leathanach Facebook Cairde Teo le teacht ar na céadta grianghraf ó Champa Mhacha 2019.

Is é Cairde Teo a reáchtálann Campa Mhacha a bhfuil múinteoirí agus oibrithe óige ag obair ann, a bhfuil neart taithí acu thar na blianta. Bíonn an fhoireann uilig láncháilithe agus lánoilte agus déantar promhadh orthu de réir na reachtaíochta.

Faigheann an campa páirtmhaoiniú ón Údarás Oideachais agus ó Fhoras na Gaeilge. Ba mhaith le Cairde Teo a mbuíochas a ghabháil le múinteoirí agus cinnirí an champa a thugann seachtain dá laethanta saoire an tsamhraidh don champa, le Cleamairí Ard Mhacha, le Ciarán Mac Fhearghuda ó Óga Yoga agus leis na treoraithe ag Iarsmalann na Lúchorpán agus Fort Evergreen. Déanann siad buíochas fosta le hIonad Eamhain Mhacha agus le Jerome’s Coach Hire.

Ar deireadh, ba mhaith le CAIRDE buíochas a ghabháil leis na páistí uilig a chur go mór leis an champa ó thaobh rannpháirtíochta, spraoi, fuinnimh agus díograise de. Maith sibh a pháistí agus bainígí úsáid as an Ghaeilge ar feadh an tsamhraidh uilig.