Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

24 Jul 2019

Gné thábhachtach in obair Cairde Teo atá san oideachas agus san athmhuintearas pobail. Tá an eagraíocht ag iarraidh tabhairt faoi cuid de na miotais, na míthuiscintí agus na steiréitíopaí a cuireadh i leith na Gaeilge le blianta beaga anuas. Tá foireann agus cúntóirí Cairde Teo páirteach i roinnt tionscnamh leis an Ghaeilge a dhéanamh níor tarraingtí do dhaoine agus do phobail nach mbeadh baint acu go traidisiúnta leis an teanga ársa ná leis an chultúr a bhaineann léi.

Mar chuid den cheiliúradh ar na naisc idir an Ghaeilge agus an Protastúnachas in Ultaibh, d’eagraigh Cairde Teo, i gcomhar le Expac North, turas cónaithe go Béal Feirste do 15 Gaeilgeoir as an chathair. Bhuail siad le h-ionadaithe ó Mhisean Oirthear Bhéal Feirste agus chuaigh siad ar thuras treoraithe thart ar shuíomhanna stairiúla a bhaineann leis na Preisbitéirigh agus leis na hÉireannaigh Aontaithe sa chathair.

Thosaigh an turas le turas báid i gCeathrún an Titanic i gCuan Bhéal Feirste fá longchlóis Harland & Wolff. Mar chuid den turas báid, thug siad cuairt ar Shruth Musgrave le breathnú ar an choilíneacht is mó rónta i mBéal Feirste. Chuaigh an grúpa as sin go dtí an Ionad Skainos ar Bhóthar Bhaile Nua na hArda agus bhuail le Linda Ervine a rinne cur síos ar an obair a dhéanann an Eaglais Mhodhach ann, le béim faoi leith ar an tionscadal ‘Turas’. Chuir muintir Ard Mhacha an-suim ann go raibh na céadta daoine ó chúlraí Protastúnacha agus Aontachtacha ag foghlaim na Gaeilge sa cheantair dílseach agus go bhfuil pleananna ann naíscoil neamh-shainchreidmheach Gaeilge a bhunú.

I ndiaidh na cuairte ar Skainos, bhain muintir Ard Mhacha ardsult as turas treoraithe an-spéisiúil ‘I gCéimeanna Phreisbitéirigh Bhéal Feirste’. Ag tosú ag Reilig Shráid Clifton agus uaigh Henry Joy agus Mary Ann Mhic Reachtain, lean na rannpháirtithe go Seomraí Tionóil agus go Céad Eaglais Preisbitéireach Shráid Rosemary agus as sin go hIontráil Joy, Kelly’s Cellars agus Teach Pobail Naomh Mhuire i lár na Cathrach. Ba é an treoraí Jake Mac Siacais a stiúir an turas agus labhair sé ar na naisc láidre a bhí ag na Preisbitéirigh leis an Ghaeilge, le deireadh na sclábhaíochta, le tionsclaíocht agus le polaitíocht réabhlóideach.

Lean an turas le siúlóid cnocadóireachta ó Chaisleán Bhéal Feirste i dtuaisceart na cathrach chuig Dún Mhic Airt ar bharr Bheann Mhadagáin. Tugadh eolas do na siúlóirí faoin bhaint stairiúil a bhí ag an sliabh le Preisbitéirigh Chontae Aontroma, le hÓglaigh na hÉireann agus leis na hÉireannaigh Aontaithe san 18ú hAois. Tháinig deireadh leis an ócáid le lón ag seanbhhaile Mhuintir Shaftesbiry agus Mhuintir Donegall.

Thug Gearóid Ó Machail, Oifigeach Forbartha le CAIRDE Teo, thug sé buíochas do gach duine a ghlac páirt san ócáid cheannródaíoch:
“Pobal bríomhar éagsúil atá i bpobal na Gaeilge in Ard Mhacha agus tá Cairde Teo ag iarraidh an Ghaeilge a chur ar fáil do gach duine, beag beann ar a gcúlra pobail nó ar a dtraidisiún polaitíochta. Chuaigh sé go mór i bhfeidhm orainn na h-iarrachtaí atá a dhéanamh ag Linda Ervine agus pobal Skainos nó tá sé cruthaithe acu nach mbaineann an Ghaeilge le dream ar leith sa tsochaí. Dea-eiseimleár dúinn uilig atá sna h-iarrachtaí le naíscoil neamh-shainchreidmheach a bhunú in Oirthear Bhéal Feirste a chruthaíonn nach bhfuil áit ann do dheighilt sheicteach nó pobail i bpobal na Gaeilge.

“Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le Expac North as a dtacaíocht agus as a gcúnamh fial, le Jake Mac Siacais agus Forbairt Feirste as a saineolas a roinnt linn, le Misean Oirthear Bhéal Feirste agus le Caisleán Bhéal Feirste as an fháilte mhór a cuireadh romhainn.

“Beidh an chéad turas eile dátheangach do Ghaeilgeoirí Ard Mhacha ar siúl ar an Satharn 14ú Meán Fómhair agus reáchtálfar é i gcomhar le Cumann Mhuirí an Iúir. Leanfaidh an turas bus Bealach Oidhreachta SS Connemara agus SS Retreiver ar chladaigh thuaidh agus theas Loch Cairlinn. Tá fáilte roimh Ghaeilgeoirí, idir líofa agus foghlaimeoirí freastal ar an imeacht saor in aisce seo ach tá teorainn leis na spásanna atá ar fáil agus mar sin, moltar bheith go gasta!”

Is féidir níos mó eolais a fháil amach faoin chlár imeachtaí atá ag Cairde Teo trí chuairt a thabhairt ar www.cairdeteo.com nó trí theagmháil a dhéanamh leo ar Twitter, Facebook, Instagram nó WhatsApp.