Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

23 Aug 2019

Tá an grúpa Gaeilge in Ard Mhacha, CAIRDE Teo, i ndiaidh ceiliúradh a dhéanamh ar Sheachtain Náisiúnta na hOidhreachta trína dhíriú ar an caitheamh aimsire ársa, suimiúil, tábhachtach atá sa bheachaireacht.

Is eol dúinn uilig go gcuireann an bheachaireacht táirgí deasa mar mhil agus céir bheach ar fáil dúinn. Ach níos tábhachtaí ná sin, pailneoirí ríthábhachtacha atá sna beacha, rud a chuidíonn le síolrú, fás agus buanú na mbarr a bhfuil muid ina dtuilleamaí. Deirtear go bhfuil aon trian den bhia a itheann muid ó lá go lá ag brath ar phailniú, agus beacha go mór chun tosaigh sa phróiseas sin. Is dócha gur sin an fáth gur dhúirt Albert Einstein, “If the bee disappeared off the surface of the globe, then man would only have four years left to live.”

Mar sin de, d’iarr CAIRDE Teo ar Ghael agus ar bheachaire áitiúil, Rónán Ó Cuin, cur i láthair Gaeilge a dhéanamh ar choinneáil na mbeach meala. Thug Rónán léargas ar a shuim féin sa chaitheamh aimsire, labhair sé faoi na beacha féin agus thaispeáin sé an trealamh a úsáideann sé féin leis na coirceoga a thógáil agus léirigh sé an dóigh leis an mhil, an mheá agus an chéir bheach a bhaint agus a scagadh.

Dhírigh an cur i láthair ar thraidisiún na beachaireachta in Éirinn ó ré na manach luathChríostaíochta go dtí an lá atá inniu ann. Mhínigh Rónán gur trí chineál beach meala a bhíonn i gcoirceoga na hÉireann: an bheach Éireannach; an bheach Iodálach; agus an Bheach Buckfast.

Glacadh rannpháirtithe ar thuras beag treoraithe le h-amharc ar choirceoga Rónáin i gcnoic an Tasaigh, atá suite idir baile Ard Mhacha agus an Céide, agus bhí na coirceoga measartha ciúin mar gheall ar an aimsir fhliuch agus ghaofar a bhí ann ar an oíche. Coinníonn Rónán furmhór a chuid coirceog in úllghort, a bhfuil flúirse bláthanna fiáine ann a mbailíonn na beacha neachtar uaithi, chomh maith le réimse maith de chrainn dhúchasacha úll.

Agus suim mhór á cur i dtábhacht na mbeach don phailniú agus do chothú na mbláthanna, na bplandaí inite agus na mbarr, tá CAIRDE Teo ag iarraidh daoine áitiúla a spreagadh le tacú le daonra dúchasach na mbeach. Díolann Rónán a chuid meala sa siopa Cult Úr atá ag CAIRDE in Ionad Siopadóireachta Chathair Ard Mhacha ar Shráid Thomáis sa chathair. Chomh maith leis an mhil, díoltar ‘Beebombs’ ann, ar cnapáin shíolta bláthanna fiáine dúchasacha iad, agus ar féidir a scaipeadh ar thalamh glan sula mbriseann siad amach mar thuar ceatha dathúil Earraigh agus Samhraidh. Dá mhéad na bláthanna fiáine inár gcuid gairdíní agus i spásanna poiblí, is amhlaidh is fearr do dhaonra na mbeach, atá i ndiaidh a dul i léig go mór mar gheall ar mhodhanna mórscála talmhaíochta agus mórúsáid lotnaidicidí a mharaíonn beacha.

Coinnigh súil amach ar na tionscadail chomhshaoil a bheas CAIRDE Teo ag eagrú go luath sa Bhliain Úr a chuideoidh leat bheith páirteach sa réabhlóid éiceolaíoch!