Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

12 Sep 2019

Cuirfear tús le téarma nua de ranganna Gaeilge do gach leibhéal foghlaimeora i gColáiste Chaitríona in Ard Mhacha Dé Céadaoin 18 Meán Fómhair ar 7.00pm. Tá ranganna ann do bhuntosaitheoirí agus d’fheabhsaitheoirí, dhá leibhéal idirmheánach agus d’fhoghlaimeoirí ardranga.

CAIRDE Teo a reachtálann na ranganna a bhíonn ar siúl in Aonad Gaeilge Choláiste Chaitríona ar Bhóthar na Naíolainne/Bóthar Dhroichead na Caille. Ar chostas £30 do théarma 12 seachtain (lacáiste do dhaoine as obair £15), bíonn an-éileamh ar na ranganna le daoine ó gach aoisghrúpa agus ó gach cúlra pobail. Bíonn neart tuismitheoirí a bhfuil páistí acu i nGaelscoileanna áitiúla ag freastal ar na ranganna sa dóigh go dtig leo tacú le h-oideachas a bpáistí féin.

Fostaíonn CAIRDE Teo múinteoirí láncháilithe leis na ranganna a theagasc agus cuirtear béim ar an teanga labhartha le gur féidir le foghlaimeoirí líofacht a bhaint amach sa Ghaeilge. Reachtálfar dara téarma sa bhliain úr.

Chomh maith leis na ranganna, beidh an club óige Gaeilge ar ais Déardaoin 19 Meán Fómhair 2019 do pháistí Gaelscoile idir Rang 4 agus Rang 7. Tá an club óige lonnaithe ag Áisionad Bhóthar na hArdeaglaise ar Bhóthar na hArdeaglaise, agus beidh an club óige iarbhunscoile ar ais ar an Aoine 27 Meán Fómhair 2019.

Tá borradh mór faoin Ghaeilge in Ard Mhacha faoi láthair agus pobal óg, gníomhach de Ghaeilgeoirí sa chathair. Tá níos mó deiseanna sóisialta agus fostaíochta ag teacht chun tosaigh do Ghaeilgeoirí in Éirinn agus san Eoraip. Tá an-ráchairt ar fad ar naíscoileanna agus ar bhunscoileanna Gaeilge in Ard Mhacha, ar an Chéide agus i bPort an Dúnáin agus tá fás leanúnach ag teacht ar líon na ndaltaí atá ag freastal ar Choláiste Chaitríona fosta.

Bliain shuntasach do Ghaeil Ard Mhacha a bheas sa bhliain 2020 nuair a osclófar an t-ionad úrnua Gaeilge sa Seamlas. Táthar ag dréim leis go gcríochnófar an chultúrlann Aonach Mhacha ag deireadh na bliana agus go dtiocfaidh príomh-eagraíochtaí Gaeilge agus cultúir Ard Mhacha i spás ilfheidhme pobail.

Is cuma cé acu atá tú ag iarraidh an Ghaeilge a fhoghlaim den chéad uiar, go bhfuil cúpla focal agat nó go bhfuil tú ag tarraingt ar líofacht, tá fáilte mhór romhat freastal ar na ranganna nó ar na chiorcail chomhrá a bhíonn ar siúl go rialta in Ard Mhacha. Chomh maith leis sin, reáchtálann Cairde Teo grúpa cnocadóireachta ar an chéad Satharn de gach mí le deis a thabhairt do Ghaeilgeoirí agus d’fhoghlaimeoirí an Ghaeilge a úsáid taobh amuigh den seomra ranga.

Le níos mó eolais a fháil faoi na ranganna nó na h-imeachtaí éagsúla, nó más mian leat clárú, déan teagmháil le Seán in oifig CAIRDE Teo ar 028 3751 5229 nó sean@cairdeteo.com. Nó buail isteach chuig an siopa Cult Úr in Ionad Shiopadóireachta Chathair Ard Mhacha ar Shráid Thomáis!