Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

14 Sep 2020
Tá deimhniú faighte againn ón Údarás Oideachais go mbeidh cead grúpobair fisiciúil óige a thosú ó 1 Deireadh Fómhair, suas le 10 sa seisiún. Níl cead againn imeachtaí ná cluichí teagmhála a dhéanamh ag clubanna óige go fóill agus meastar gur ealaíon, ceirdeanna, cluichí neamhteagmhála agus grúpaí plé agus smaointeoireachta, srl. a bheas ann. Ba mhaith linn léirithe suime le páistí a chlárú a thabharfadh barúil againn ar na féidearthachtaí atá ar fáil dúinn.
I gcás an club óige do pháistí R4 go R7, thiocfadh linn club a reáchtáil go seachtainiúil ag Áisionad Bhóthar na hArdeaglaise oíche Luain 6pm go 7pm, ach le deis ag gach rang-ghrúpa freastal ar sheachtain ar leith.
I gcás Chumann na nDéagóirí, thiocfadh linn club a reáchtáil go seachtainiúil in Aonach Mhacha ar Mháirt i ndiaidh na scoile mar shampla, le deis ag gach bliain-ghrúpa freastal ar sheachtain ar leith.
Is féidir suim do pháiste a chlárú linn trí theagmháil a dhéanamh le sean@cairdeteo.com nó ar theachtaireacht phríobháideach ar Facebook le h-ainm, rang nó bliainghrúpa, scoil, uimhir theagmhála agus seoladh r-phoist roimh 25 Meán Fómhair. Nuair a bheas barúil níos fearr againn