Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

20 Oct 2022

Ó thosaíochtaí bunúsacha mar fhiontar cultúrtha bunaithe le gníomaíthe deonach pobal sa bhliain 2008, tá CAIRDE Teo Forbartha mar cheanneagraíocht pobal na Gaeilge i gCathair Ard Mhacha le níos mó ná 10 fostaithe lán-aimseartha agus páirt-aimseartha ann anois atá tiománta i bhforbairt agus cur chun cinn na Gaeilge agus Cultúr na hÉireann.

Lonnaithe i dtús báire in oifig bheag curtha ar fáil go fial ag Cumann Pobail Droim Airg , tá seasamh níos láidre ag CAIRDE teo anois mar gur d’fhorbair siad pobal dílís agus a raon seirbhisí cultúrtha agus oideachais thar na blianta ina dhiaidh sin.

Fuair CAIRDE TEO , buaiteoirí de chuid mhór gradaim naisiúnta , reigiúnacha agus áitiúla , aitheantas ó Uachtarán Micheál D. Ó hUigínn as a guid oibre ilghnéitheach le grupaí pobail, gníomhaireachtaí cultúrtha, scoileanna , comhlachtaí ealaíne agus eagraíochtaí oidhreachta.

 

Sa bhliain 2012, bhunaigh CAIRDE Teo an comhlacht teoranta eile Aonach Mhacha le cuidiú ón chomharchumann agus gníomhaireacht forbartha an Iúir agus Múrn. Lean an chéad chomhlacht eile seo ar aghaidh le hionad Gaeilge , cultúrtha agus ealaíne nuálach £2.5 milliúin a fhorbairt ag suíomh an seanstáisiún dóiteáin i gcroílár Ard Mhacha.

Bhí fiontair soisialta nua le teacht sa bhliain 2014 nuair a bunaíodh SEACHT (Fiontair sóisialta ) agus CAIRDE Teo anois mar úinéir na trí comhlachtaí Gaeilge rathúla.

Tá CAIRDE Teo i ndiaidh teacht amach as an phaindéim le hOifigeach Forbartha na Gaeilge úr nua agus clár uaillmhianach ar son fás agus forbairt. Faoi láthair, tá níos mó ná 100 duine páirteach sna ranganna seachtainiúil i ndiaidh dúinn Campa Samhraidh den chéad scoth a sholáthar fá choinne beagnach 100 páiste óna bunscoileanna áitiúla lán-Gaeilge. Tá an fhoireann bríomhar ag CAIRDE Teo ag athbhrandáil ag an bhomaite le lógó agus íomha úr nua.

Agus muid ag leathnú ár réimsí seirbhísí pobail agus ag forbairt plean líonra ceantair do phobal na Gaeilge thar chontae Ard Mhacha, tá sé socraithe ag CAIRDE Teo go bhfuil an t-am ceart chun íomha agus brandáil nua spreagúil a lainseáil dár gcomharchumann cultúrtha uaillmhianach.

Bhí Creative Workers Cooperative atá lonnaithe i mBéal Feirste,  ag obair le CAIRDE Teo le déanaí chun logo agus pacáiste brandáil a chur ar fáil chun a stádas bríomhar agus a stádas mar eagraíocht  Gaeilge a chur chun cinn ag dul i dtreo deachrachtaí an 21ú haois.

Tá súil ‘s againn go bhfuil dúil agaibh ann!