Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

Sa bhliain 2009 chuir roinnt oibrithe pobail, taighdeoirí acadúla, ceardchumannaithe agus gníomhaithe Gaeilge an fiontar sóisialta CAIRDE Teo ar bun i gcathair Ard Mhacha. Bíonn CAIRDE Teo ag obair i gcomhar le roinnt institiúidí agus eagraíochtaí in Ard Mhacha agus ar fud na tíre leis an Ghaeilge a chur chun cinn agus a fhorbairt go háitiúil agus ar bhun náisiúnta.

Bíonn múinteoirí, oibrithe tionscadail, leabharchoimeádaithe, cúntóirí siopa, oibrithe óige, etc á bhfostú againn do na ranganna, ceolchoirmeacha, campaí samhraidh, imeachtaí spraoi, féiltí, léachtaí, imeachtaí trasphobail, turais chnocadóireachta, tréimhsí cónaithe sa Ghaeltacht, cúrsaí oideachais, cláir óige, seoltaí leabhair, cúrsaí aclaíochta, etc.

Fiontar neamhbhrábúis sóisialta muid agus infheistítear aon airgead a dheanann muid trínár n-imeachtaí tráchtála i dtionscadail shóisialta agus oideachais in Ard Mhacha. Tá gnó beag miondíola ag CAIRDE le oiriúnú táirgí, seirbhísí turasóireachta acultúrtha agus seirbhís do mhionteangacha. Soláthraíonn muid ranganna oíche do dhaoine fásta, cúrsaí deireadh seachtaine agus tréimhsí cónaithe. Tá duaiseanna náisiúnta bainte ag CAIRDE don obair mhór atá déanta in 2014 agus in 2015, chomh maith le h-aitheantas náisiúnta, réigiúnda agus áitiúil.

Tá CAIRDE ar thús cadhnaíochta maidir le fiontar eile sóisialta – Aonach Mhacha – a thógfas agus a dhéanfas bainistiú ar ionad cultúir i gcroílár Ard Mhacha.  Cothófar 15 post in earnáil na Gaeilge agus an chultúir san ionad agus cruthófar 6 phost eile lánaimseartha. Is iad na háiseanna a bheas sa chultúrlann ná seomraí fiontraíochta sóisialta, oifigí, seomraí ranga, seomraí cruinnithe, spás bosca duibh, seomra meáin, caifé, stiúdeo rince, siopa, dánlann agus spás taispeántais. I measc na seirbhísí a bheas ann, beidh ranganna i mionteangacha, oiliúint san fhiontraíocht shóisialta, imeachtaí turasóireachta cultúrtha, taispeántais ealaíne agus oidhreachta, ceolchoirmeacha, féiltí, taispeántais cheoil agus rince, ceardlanna, seimineáir agus tionscnaimh forbartha pobail.