Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

Freastalaíonn muid ar gach leibhéal foghlaimeora ón bhunthosaitheoir go dtí an foghlaimeoir ardranga. Tá na múinteoirí uilig láncháilithe agus tá taithí fhairsing acu ag teagasc Gaeilge do dhaoine fásta agus do dhaoine óga. Chomh maith leis na ranganna oíche, bíonn ceithre dhianchúrsa againn i rith na bliana.

 

 

Cuireann muid ranganna seachtainiúla ar fáil ó Mheán Fómhair go hAibreán gach bliain ar oícheanta éagsúla na seachtaine idir 19:00 agus 20:30 in ionad Aonach Mhacha sa Seamlas i gcathair Ard Mhacha.

 

Bíonn na dianchúrsaí á gcur ar fáil i gcomhar le Líofa. Bíonn na dianchúrsaí scartha de réir leibhéil an dalta chomh maith. Fógraíear dátaí na ndianchúrsaí ar na meáin shóisialta agus sna meáin áitiúla. Ina theannta sin, spreagann muid na foghlaimeoirí uilig páirt a ghlacadh sna himeachtaí sóisialta a eagraíonn muid go rialta i rith na bliana. Is féidir clárú lenár mbunachar sonraí le tuilleadh eolais a fháil ar na h-imeachtaí seo. Teanga bheo í an Ghaeilge agus ní féidir líofacht a bhaint amach ach í a úsáid go rialta taobh amuigh den seomra ranga.

 

Bunrang /
Beginners Class

Tá an rang seo fóirsteanach mura raibh teagmháil agat leis an Ghaeilge roimhe seo. I mí Mheán an Fhómhair gach bliain, tosaíonn an bunrang le foghlaimeoirí úra agus déantar é a theagasc amhail is nach bhfuil aon eolas ag daltaí faoin Ghaeilge ar chor ar bith.

Book This Class

Meánrang Íochtar /
Lower Improvers Class

D'fhoghlaimeoirí a bhfuil líofacht éigin sa Ghaeilge acu agus atá réidh bogadh ar aghaidh le struchtúir níos casta gramadaí agus scileanna níos fearr comhrá a fhoghlaim.

Book This Class

Meánrang Uachtar /
Upper Improvers Class

D'fhoghlaimeoirí a bhfuil muinín acu ina gcumas comhrá agus léitheoireachta. Bheadh an rang fóirsteanach do dhaoine a raibh líofacht mhaith sa Ghaeilge acu nach bhfuil muinín acu níos mó comhrá a bheith acu sa Ghaeilge.

Book This Class

Ard Rang

Soláthraítear an rang seo i nGaeilge amháin, a bheag nó a mhór. Mar sin, bíonn na daltaí ábalta an Ghaeilge a léamh agus a scríobh fosta.

Book This Class

Cad chuige an Ghaeilge?

Tugann ár dteanga dhúchais súil eile againn ar an domhan. Eispéireas iontach atá ann nuair a thuigeann tú ainmneacha na ndaoine agus na n-áiteanna atá thart orainn. Tá níos mó daoine ó gach cúlra ag foghlaim na Gaeilge. Tá Ciorcail Chomhrá ar siúl ar fud na tíre. Is í earnáil na Gaelscolaíochta an earnáil oideachais is mó fáis agus tá scoileanna úra á n-oscailt i rith ama. Tá níos mó daoine ag amharc ar chláir teilifíse trí Ghaeilge, ag éisteacht le raidió trí Ghaeilge agus ag léamh na meáin ar líne trí Ghaeilge. Tá rogha níos fairsinge meáin ag foghlaimeoirí agus ag Gaeilgeoirí, mar shampla Raidió na Gaeltachta, Meon Eile, NÓS.ie, Raidió Fáilte, Raidió na Life, Tuairisc.ie, An tUltach, BBCTÉ, Raidió Uladh agus neart acmhainní ar líne.

Ranganna Seachtainiúil

 • Aonach Mhacha

  76 Sráid na nGall, Ard Mhacha, BT61 7LG

 • 19:00 to 20:30 oícheanta éagsúla

  Meán Fómhair go hAibreán (seachas laethanta saoire na scoile))

 • 028 37998160

  nó eolas@cairdeteo.com

 • £40 daoine le tuarastal / £30 daoine gan tuarastal

  Costas sa téarma

1

Buntáistí an Dátheangachais

Leiríodh taighde go mbíonn feidhmiú cognaíochta inchinní páistí níos fearr dá mba rud é gur fhás siad aníos le níos mó ná teanga amháin. Thug eolaithe a rinne scrudú ar an fheiniméan ainm áirithe dó - buntáiste an dátheangachais.

2

Feabhas ar Scileanna Cognaíochta

Éiríonn inchinn an chainteora dátheangach cleachtaithe le bainistiú dá theanga ag an aon am amháin go gasta. Cuidíonn sé seo le forbairt scileanna feidhmiú idir baic (meicníocht cognaíochta atá freagrach as spreagthaí neamhábhartha a bhaineadh), cuimhne fheidhmiúil agus athrú airde.

Tá tionchar ag na scileannna cognaíochta seo uilig ar chóras rialú feidhmeannach na hinchinne, a thugann aire go ginearálta d'imeachtaí cosúil le smaoineamh ardleibhéil, iltascáil agus aird leanúnach. Mar gheall go mbíonn cainteoirí dátheangacha ag athrú go minic idir an dá theanga atá acu, is cosúil go mbeidh siad níos fearr ag bogadh ó thasc go tasc fosta. Tarlaíonn sé seo fosta nuair nach tascanna teangeolaíochta atá i gceist.

3

Moill ar damáiste cognaíochta

Níl rud ar bith níos fearr fá choinne ardfheidhmiú cognaíochta ná ag glacadh páirte i gníomhaíochtaí fisiceach agus meabhrach atá spreagúil - thig leis moill a chur ar thús-siomptóim i ndoaine atá ag fulaingt le néaltrú nó galair mheathlúcháin cognaíochta.

Tá moill mhór ar na tús-siomptóim den néaltrú i ndaoine dátheangach - le 5 bliana! Tá feidhmiú cognaíochta níos fearr ag inchinní daoine dátheangach atá ag fulaignt le néaltrú i gconparáid le daoine aonteangach le néaltrú - tá sé cosúil le go ndearnadh níos lú meathlú inchinne orthu.

4

Ag Foghlaigh Teangacha eile

Nuair a fhoghlaimíonn tú níos mó ná teanga amháin, is coitiatna go leor go bhfuil tú ábalta ceann eile a fhoghlaim go furasta.

Maíonn eolaithe go bhfuil deis níos fearr ag daoine dátheangach le teanga eile a fhoghlaim sa todchaí.