Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

05 Mar 2022
Searmanas Cultúrtha Sínise

Is í an tSín an tír is mó daonra ar domhan le daonra reatha de níos mó ná 1.4 billiún duine. Tá an tSín ar cheann de na sibhialtachtaí is ársa ar domhan le cultúr atá dírithe ar fhealsúnacht, shuáilcí, bhéasaíocht agus traidisiúin a chothaítear. Déanann daoine ar fud an domhain traidisiúin agus féilte na Síne a cheiliúradh agus a chleactadh freisin. Tá tionchar domhanda anois ag teanga, polaitíocht, fealsúnacht, ailtireacht, ceol, rince, litríocht, ealaíon comhraic, cócaireacht, amharc-ealaíona, criadóireacht, reiligiún, cursaí gnó agus stair na síne.

Ar an Satharn 5ú Márta reáctálfaidh CAIRDE TEO ócáid léirithe le hInstitiúid Confucius i dtimpeallacht álainn Cultúrlann Aonach Mhacha ag na Seamlais. Ceol Sínise traidisiúnta agus Searmanas Tae Sínise  chomh maith le clár oideachasúil imeachtaí don teaghlach ar fad. Tá fearradh na Fáilte roimh chách!

Bunaíodh an Institiúd Confúiceach ag Ollscoil Uladh sa bhlain 2011 le naisc acadúil, chúlturtha, eacnamaíoch agus shóisialta a fhorbairt idir Tuaisceart na hÉireann agus an tSín. Ó sin, tá Seomraí Ranga Confúiceach bunaithe acu i scoileanna fud fad Tuaisceart na hÉireann ag teagasc Mandairínise agus cultú na Síne. Tá an nasc idir Ollscoil Uladh agus Ollscoileanna sa tSín ag neartú comhoibriú i malartú múinteoirí agus mic léinn, taighde agus ardáin fhorbartha, comroinnt smaointí teagasc agus áiseanna eile.

Cuireann an comhoibriú seo nuálaíocht i dtallann, cothú, taighde eolaíoch, naisc ghnó agus oidhreacht cultúrtha chun cinn.