Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

Tá Cairde Teo ag reáchtáil dianchúsa Gàidhlig ar zoom do Ghaeilgeoirí thar dhá mhaidin Sathairn ar 28 Samhain agus 5 Nollaig idir 10.00 agus 12.00. Beidh bunrang ann agus meánrang do dhaoine a bhfuil Gàidhlig bhunúsach acu cheana féin. Beidh na ranganna á dteagasc ag Eòghan Stiùbhart, cainteoir dúchais a bhfuil baint aige le roinnt togra a thugann an Ghaeilge agus an Ghàidhlig le chéile, agus Deirdre Ní Mhathúna, scoláire Gàidhlig a rugadh in Éirinn. Más mian leat clárú do na ranganna, déan teagmháil le sean@cairdeteo.com nó tá spásanna teoranta ann.