Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

Foireann CAIRDE Teo

Gearóid Ó Machail

Céim onóracha sna hEolaíochtaí Sóisialta, Dioplóma sa Ghaeilge, Arddioplóma in Eacnamaíocht Sóisialta
c/o CAIRDE Teo
74-76 Sráid na nGall,
Ard Mhacha,
BT61 7LG
07516806016
gearoid@cairdeteo.com
Read Staff Bio

Tá Gearóid fostaithe ag CAIRDE Teo mar Oifigeach Forbartha Straitéisigh ón bhliain 2009. Stiúrthóir SEACHT agus Bainisteoir Chultúrlann Aonach Mhacha foirgneamh úrscothach i gCathair Ard Mhacha i gceantar na Seamlais. Roimhe sin, bhí sé fostaithe ag Comhairle Ard Mhacha, Droichead na Banna agus Creag Abhainn mar Oifigeach athnuachan comharsanachta agus mar Chomhordaitheoir Tionscadail le grúpaí pobail agus eagraíochtaí réachtúla le hathnuachan sóisiálta a ionsamhlú agus bonneagar pobal a fheabhsú in Iarthar Chathair Ard Mhacha. Roimh a chuid fostaíochta leis an Chomhairle, d'oibrigh sé mar ghníomhaí pobal agus ceardchumainn go deonach le dul i ngleic le réimse fadhbanna socheacnamaíoch ag tarlú in iarthar na cathrach. Is é Gearóid ionadaí an Tuaiscirt den Aontas na nOibrithe Neamhspléaiche agus ghlac sé páirt i réimse leathan comhphartaíochtaí il-áisíneachtaí le dul i ngleic le fadhbanna bochtaineachta agus ba é comhbhunaitheoir an Cuibhreannas Ard Mhacha Thiar sa bhliain 2002. Rinne Gearóid cathaoirleacht ar an chomhphartaíocht athnuachan comharsanachta in Ard Mhacha agus bhí sé lárnach i bhforbairt an Ionaid Fóillíochta ar bhóthar na hArdeaglaise go mol pobal nuabhunaithe, cultúrtha, sóisialta agus fiontraíochta in Iarthar na Cathrach. Tá sé freagrach as cuid mhór tionscadail a bhainistiú i réimsí éagsúla ar nós: cur chun cinn na Gaeilge, éagsúlacht agus feasacht cultúrtha, fadhbanna iarchoimhlint, caidrimh phobal, rannpháirtíocht óige, cearta agus ionadaíocht fostaíochta, sábháilteacht pobal agus feabhsúcháin timpeallachta. Bhunaigh sé a ghnó féin fosta, cleachtas cosliacht mánliachta i gcondae Chiarraí.

Cáit Ní Choirbhín

BA (Hons) An Ghaeilge agus Stáidéir Ceilteach, MRes Foghraíocht agus Teangeolaíocht na Gaeilge
c/o CAIRDE Teo,
74-76 Sráid na nGall,
Ard Mhacha,
BT61 7LG
028 3799 8160
eolas@cairdeteo.com
Read Staff Bio

Tá Cáit nua-ceaptha le déanaí ag CAIRDE Teo mar Oifigeach Forbartha na Gaeilge in Ard Mhacha ag tús na bliana 2022. Chaith sí 5 bliana ag obair mar chuntóir teanga leis an Údarás Oideachais i mBunscoileanna agus Meánscoileanna éagsúla thar an Tuaisceart roimh an phost is déanaí. Suíonn Cáit ar an Choiste ag a club Cumann Lúthchleas Gael Naomh Peadar ar an Lorgain áit a bhfuil sí gníomhach mar bhall agus mar imreoir. Cuireann sí an Ghaeilge agus imeachtaí cultúrtha chun cinn chomh maith fríd imeachtaí ina Club CLG chomh maith. Tá Céim onóracha i nGaeilge agus Léann Ceilteach chomh maith le Máistreacht Taighde i bhFóghraíocht agus Teangeolaíocht na Gaeilge ó Ollscoil na Banríona.

Máire Ní Phronntaigh

c/o
MACHA
Aonach Mhacha
74-76 Sráid na nGall,
Ard Mhacha,
BT61 7LG
07596021390
macha@aonachmhacha.com
Read Staff Bio

Ón bhliain 2000, bhí Máire páirteach i bhforbairt agus eagraíocht cuid mhór tionscadail ealaíon pobal mhóra i gceantar Ard Mhacha. Fríd an am seo, ghlac sí páirt i réimse cláir thraenála creidiúnaithe bainte leis an earnáil, chomh maith le hobair chomhordaithe le níos mó ná 20 grupaí pobal agus níos mó ná 500 rannpháirtithe ag na himeachtaí. D'fhoinsigh agus bhunaigh sí teagmhálaithe agus gníomhaireachtaí comhpháirtithe ar fud fad na hÉireann agus an Ríocht Aontaithe a chuidigh léi i bhforbairt an mhórshiúil carnabhal bliaintiúil in Iarthar Ard Mhacha. I mí Eanáir 2007, bhí sí ceaptha mar chomhordaitheoir Ard Mhacha ar na Cluichí Oilimpeacha Speisialta Domhanda Samhraidh agus d'éirigh léi an sprioc áirithe tiomsú airgid £50,000 fríd forbairt agus bainistíocht tionscadail phobal agus feachtais urraíochta. Sna blianta 2007 agus 2008, ceapadh Máire mar phríomhchomhordaitheoir don mhórshiúil ar Lá Fhéile Pháraig i gCathair Ard Mhacha. Sa bhliain 20008/09 bhunaigh sí sraith ceardlanna drumadóireacht samba agus damhsa le gur féidir le daoine óga ó Ard Mhacha páirt a ghlacadh sa mhórshiúl laindéir in Oirthear Bhéal Feirste agus le déanaí an mórshiúl carnabhal de chuid an Ardmhéara i mBéal Feirste. Ba í Cathaoirleach Grúpa Pobal Drumbreda agus ba bhunaitheoir í den Chomhthionól Ard Mhacha Thiar. Ba bhall í den Chomhthionól Carnabhal de chuid Comhlacht Carnabhal BEAT i mBéal Feirste. Roimhe sin d'oibrigh sí i gColáiste Chaitríona in Ard Mhacha mar Theicneoir Ealaíne. Thosaigh Máire le CAIRDE Teo sa bhliain 2010 mar chomhairleoir miondíola roimh bheith mar oibrithe lánaimseartha sa bhliain 2015. Bíonn sí ag bainistiú Siopa MACHA agus Caifé Mhacha i gCultúrlann Aonach Mhacha chomh maith.

Stiúrthóirí Cairde Teo

Réamonn Ó Ciaráin

Céim onóracha san Oideachas , Máistreacht, An Léann Éireannach, Máistreacht B.Ed (Hons), M.A. Irish Studies, MA (Cultural Management)
Regional Manager Gael Linn,
Cathedral Road Complex,
20 Cathedral Road,
Armagh,
BT61 7QX
028 37 522 162 / 0044 7711 689665
reamonn@gael-linn.ie
Read Staff Bio

Réamonn has been employed with Gael Linn in the north of Ireland for 17 years and is based at their offices in Armagh. He has a wealth of experience in working in the post-primary and Irish medium education sectors. Réamonn was one of the architects of the heritage scheme, ‘An Enrichment Programme in Gaelic Studies’, a scheme which was designed to allow Protestant teenagers to learn about Gaelic placenames, surnames, music and the influence of the Irish language on the English language as spoken in Ireland, amongst other things. Réamonn is co-editor of the book ‘Aspects of Our Shared Heritage’. Réamonn has gained many years of experience in organising Irish language Gaeltacht courses. He has played an integral role in organising Irish language events for Irish medium schools in educational centres such as Lough Neagh Discovery Centre, the Kingdom of Lilliput, Belfast Zoo and Armagh Planetarium. In 2009, Réamonn was appointed national director of Gael Linn summer colleges. In that same year, along with Gearóid Ó Machail, Réamonn founded the CAIRDE Teo social enterprise. This was followed up by the foundation of the Aonach Mhacha social enterprise in 2011. In 2015, Réamonn published his first book ‘Laoch na Laochra’ in association with Gael Linn.

Pól Mac Stiùbhard

BSc (Hons) First Class Sociology, PhD Sociology
c/o University of Strathclyde
16 Richmond Street,
Glasgow
G1 1XQ
+44 (0)141 548 3219
paul.stewart.100@strath.ac.uk
Read Staff Bio

Pól is Professor of the Sociology of Work and Employment at the University of Strathclyde. He was born in Derry City and grew up in Belfast in the 1970s. He is co-ordinator of the Marie Curie programme "Changing Employment, a 4 million Euro FP7 ITN programme (2012-2016) with eight partner European universities and range of European social partners. He has been researching the impact of lean production on auto workers for over two decades, working with assembly workers and UNITE at national and plant level. With the support of the NI Community Relations Council and the Carnegie Trust he is also currently working on projects assessing the impact of sectarianism on Polish and Lithuanian migrant workers living in the north of Ireland and Scotland and the consequences of (dis)placement for community participation and engagement in political life. Pól is a member of UNITE and the Independent Workers' Union in Ireland and a non-executive director of CAIRDE Teo. He is also a member of the Critical Labour Studies network, an alternative critical labour studies forum. He is co-author of "We Sell Our Time No More", a critical Sociology of the struggles of car workers against lean production in the UK automotive industry. He was editor of the British Sociological Association's journal Work, Employment and Society (2001-2004). He is currently on the editorial committee of Capital and Class and Employee Relations. He has published in range of world class and international journals over the last twenty years. As a researcher is committed to working with labour organisations and social movements.

Stiofán Mac Cléirigh

c/o 18 Drumarg Park,
Armagh,
BT60 4AQ
07763818393
stiofan@menssheds.ie
Read Staff Bio

Stephen has been an active community worker in west Armagh city for over 32 years. For over 25 of those years he has served as Chairperson of Drumarg Community Association. Since 2004 he has been centrally involved in a multi-agency partnership project that has overseen a major regeneration scheme on the Drumarg estate. Stephen is also a founding member of the West Armagh Consortium, the umbrella organisation for community groups in the west of Armagh city. He is also a representative on the Armagh Neighbourhood Renewal Partnership Board and liaises closely with statutory and non-statutory agencies to deliver a broad programme of community development initiatives in areas that have been heavily impacted upon by statutory neglect, political conflict and multiple deprivations. Stephen has a wealth of experience of community organisation and project specific fundraising. In addition, he has undergone numerous training programmes related to capacity building and skills development in the local community. Previously a self-employed roofer by trade, in 2014 Stiofán founded Armagh Men’s Shed of which he is now full-time Project Manager.